122

Asertivitate și influență

Durata: 16 ore/ 2 zile

Pretul include:

Suportul de curs in format electronic, masa de pranz, coffee break, diploma interna ProManagement.

Introducere:

Fiecare dintre noi se întâlnește, frecvent, în desfășurarea activității profesionale și în cursul vieții sociale cu diverse situații situații conflictuale sau cu potențial conflictual. Aceste conflicte pot avea cauze de producere dintre cele mai diverse. De exemplu, persoane care lucrează în același domeniu dar care au un interes diferit, capcane comunicaționale sau ipoteze ce pot conduce către conflict. Aceste conflicte pot distruge relațiile oficiale sau pot fi folosite pentru a clarifica situația.
În fundal pot exista diferite motive, printre care lipsa consimțământului celui vizat de atribuirea unei sarcini sau a unui obiectiv de îndeplinit, conflictele ce însoțesc modalitățile de îndeplinire a obiectivelor, situațiile incomode, ce provin din inconsistența unor obiective sau acele conflicte ale căror cause se află în diferența dintre valorile sau sistemele individuale de valori.
O privire mai atentă asupra situațiilor conflictuale pune în lumină anumite caracteristici ale acestora: un observator din afară poate adesea considera conflictul doar o bătălie pentru prestigiu. Uneori, cele două părți reacționează în mod exagerat sau, dimpotrivă, renunță la lupta pentru interesele lor unilaterale.
Considerăm asertivitatea ca fiind metoda corectă de gestionare a conflictelor. De ce?
Deoarece metoda asertivității este un stil de influențare care respectă atât obiectivele cât și imaginația partenerului, asigurând acestuia posibilitatea de a-și împărtăși obiecțiile și de a le descoperi empatic.
Cu ajutorul acestei metode, conflictele pot fi soluționate eficient și rapid și se va dezvolta o relație de tip câștigător-câștigător între cele două părți. Gestionarea asertivă a conflictelor este un instrument esențial pentru a garanta o atmosferă organizațională sănătoasă, precum și o muncă eficient îndeplinită.

Obiective:

Acest program îşi propune să contribuie la conștientizarea impactului personal asupra relațiilor interindividuale și la nivelul echipei, subliniind atât importanța autoacceptării, cât și importanța acceptării altora.
De asemenea, cursul pune la dispoziția participanţilor elemente și instrumente de cunoaştere şi autocunoaştere menite a le îmbunătăţi abilităţile şi comportamentele în direcţia eficientizării acţiunilor şi dezvoltării potenţialului de performanţă deja existent.
Acest program de dezvoltare a abilităților de comunicare asertivă are ca obiective:
• identificarea propriului stil de comunicare al participanților și pe cel al colegilor lor
• conștientizarea propriilor credințe limitative și barierele/blocajele în comunicare datorate acestora
• înțelegerea modului în care relaționarea cu ceilalți poate deveni placută și eficientă.
• cunoașterea celor mai semnificative modele de conflicte
• descoperirea naturii și a mecanismele conflictelor
• identificarea celor mai frecvente cauze ale conflictelor
• dezvoltarea modalităților de creștere a nivelului încrederii în sine si a relationarii cu ceilalți
• recunoașterea empatiei și îmbunătățirea comunicării empatice
• creșterea puterii personale și a abilităților de persuasiune

Competente dobandite:

• Abilități de folosire a tehnicilor de influență pozitivă, influență persuasivă
• Abilități de comunicare asertivă
• Abilități de abordare sistemică a comunicării și a relațiilor
• Abilități de înțelegere a procesului conflictual
• Abilități de gestionare optimă a conflictelor în situație concretă

Metodologie

Cursul este elaborat folosind metodologii participative și are, la bază, activități de colaborare în grupuri mici și în plen, precum și discuții în plen cu privire la proiectarea și livrarea programelor de formare/dezvoltare.
Programul oferă, de asemenea, exerciții interactive și studii de caz, fiecare sesiune finalizându-se cu concluzii de grup și individuale pentru dezvoltarea abilităților practicate în acea sesiune.
Exercițiile vor fi alese în așa fel încât să răspundă obiectivelor propuse, alternând exerciții cu grade diferite de complexitate și exerciții integratoare, toate exercițiile fiind orientate spre consolidarea echipei și acoperirea atât a necesarului de comunicare dar şi al celui de reflectare la nivelul fiecărui participant.

Cui se adreseaza

Cursul se adresează tuturor celor care doresc să își îmbunătățească abilitățile de comunicare asertivă, să deprindă tehnicile de influențare etică prin intermediul mecanismelor persuasiunii și argumentării raționale și să se protejeze de manipulare în cursul proceselor de comunicare (interpersonală sau la nivel de echipă).

Agenda curs

Sesiunea 1: INTRODUCERE ȘI SPARGEREA GHEȚII

Deschiderea cursului. Prezentarea participanților și a formatorilor. Instructaj protecția muncii. Așteptări ale participanților și contractul de formare. Prezentarea obiectivelor cursului.

Sesiunea 2: COMPORTAMENTE ÎNNĂSCUTE VS. COMPORTAMENTE ÎNVĂȚATE

Până la finalul acestei sesiuni, participanții vor:
• descoperi trăsăturile dominante ale comportamentelor agresiv, pasiv și asertiv;
• conștientiza minim cinci beneficii ale utilizării comportamentului asertiv în comunicare;
• recunoaște fiecare comportament.

Sesiunea 3: DREPTURILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE OMULUI ASERTIV

Până la finalul acestei sesiuni, participanții vor:
• cunoaște drepturile și responsabilitățile în comunicarea interpersonală ale omului asertiv;
• enunța cel puțin cinci răspunsuri din perspectiva celor trei tipuri de comportament.

Sesiunea 4: ATITUDINI ÎN COMUNICAREA INTERPERSONALĂ

Până la finalul acestei sesiuni, participanții vor:
• identifica cele cinci atitudini pe care oamenii pot să le manifeste în comunicarea interpersonală (de interpretare, de evaluare, de ajutor sau consiliere, de chestionare, de comprehensiune sau ascultare activă);
• înțelege implicațiile și impactul fiecăreia dintre cele cinci atitudini asupra comunicării inerpersonale.
Sesiunea 5: ASCULTAREA ACTIVĂ ȘI ”MODELUL CELOR 4 URECHI (SCHULTZ VON THUN)

Până la finalul acestei sesiuni, participanții vor:
• descoperi minim o definiție a ascultarii active;
• cunoaște ”Modelul celor 4 urechi” în comunicare;
• identifica minim cinci reguli pentru o bună ascultare activă;
• exersa ascultarea activă pe triade folosind un mini-scenariu.
Sesiunea 6: FEEDBACK. TEHNICI DE ACORDARE ȘI COMPORTAMENTE DE PRIMIRE A FEEDBACK-ULUI

Până la finalul acestei sesiuni, participanții vor:
• identifica cele trei tipuri de feedback și vor cunoaște avantajele și dezavantajele utilizării fiecărui tip de feedback în parte;
• analiza comportamente utile la primirea feedback-ului;
• putea formula un feedback de tip descriptiv asupra unui comportament dat.

Sesiunea 7: GESTIONAREA INTERLOCUTORILOR CARE MANIFESTĂ COMPORTAMENTE DIFICILE

Până la finalul acestei sesiuni, participanții vor:
• identifica principalele situații dificile care pot apare in procesul de comunicare și modalitatea de rezolvare a acestora;
• identifica minim cinci tipuri de participanți manifestă comportamente dificile în comunicarea interpersonală și modul de abordare al acestora;
discuta despre minim cinci modalități de gestionare a interlocutorilor care manifestă comportamente dificile.

Sesiunea 8: CONFLICTUL. CAUZE, EFECTE ȘI MODALITĂȚI DE SOLUȚIONARE A CONFLICTULUI

Până la finalul acestei sesiuni, participanții vor:
• cunoaște cele mai semnificative modele de conflicte;
• descoperi mecanismele de producere a conflictului;
• recunoaște stilului propriu de conflict ca factor important în dezvoltarea asertivității proprii;
• identifica cele mai frecvente cauze ale conflictelor;
• imbunătăți modul în care răspund la conflict;
• exersa modalități de soluționare a conflictelor în triade, folosind un mini-scenariu.

Sesiunea 9: CREȘTEREA NIVELULUI DE INFLUENȚĂ ȘI A PUTERII PERSONALE

Până la finalul acestei sesiuni, participanții vor:
• cunoaște modalităților de creștere a nivelului încrederii în sine și a capacității de relaționare eficientă cu ceilalți;
• recunoaște empatia și își vor îmbunătăți comunicarea empatică;
• identifica mijloace de creștere a puterii personale și a abilităților de persuasiune.
• realiza un plan de dezvoltare a comportamentului asertiv propriu.

Bonus: Un voucher de 10% discount pentru al 2 lea curs achizitionat

Discount de volum:

• 7-8 participanti/ grupa - 5 % discount la pretul de lista

• 9-10 participanti/ grupa - 10 % discount la pretul de lista

• >10 participanti/ grupa - pretul se negociaza

Diploma obtinuta: Certificat Pro Management

RECOMANDARI DIN PARTEA CLIENTILOR

Microsoft-recomandation
Rec-fundatie-excel
Rec-fundatie
Recomandare-Microsoft
rec-bcr
rec-informatica-feroviara
rec-kaufland
rec-ministerul-justitiei
recomandare-acvatot
recomandare-bcr
recomandare-brd
recomandare-cez
recomandare-ejot
recomandare-hydroelectrica
recomandare-infineon
recomandare-ing
recomandare-radix
recomandare-timex
recomandare-umf
recomandare-voluntari