38

CURSURI ORACLE

CURSURI PROGRAMARE ORACLE

Cursurile sunt acreditate ANC – Programator ajutor – COR 351201/h6>
Cursurile sunt scutite de plata TVA./h6>
Pretul include suportul de curs in format electronic, masa de pranz, coffee breaks si certificatul ANC./h6>
Diploma este recunoscuta de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si atesta toate competentele profesionale ale ocupatiei.

INFORMATII DESPRE CURSURILE DISPONIBILE

CodDescriereDurataPret (scutit de plata TVA)Data urmatorului curs
Oracle 1Oracle – Introducere in SQL/PLSQL40 ore595 EUR28.01.2019
Oracle 2Developer 2000, Forme si Rapoarte40 ore595 EURN/A
Oracle 3Oracle – Administrarea Bazei de Date40 ore595 EURN/A
OR11g-1Developing SQL Queries for Oracle Database 11g24 ore545 EURN/A
OR11g-22 PL/SQL Programming24 ore545 EURN/A
OR11g-3Oracle Database 11g: Comprehensive Introduction and Administration40 ore595 EURN/A
OR11g-4Oracle Database 11g: Backup, Recovery and Tuning40 ore595 EURN/A

AGENDA CURS ORACLE – INTRODUCERE IN SQL/PLSQL

ORACLE – INTRODUCERE IN SQL/PLSQL

 

CAPITOLUL 1
Concepte generale
Structuri logice de stocare a bazei de date.
Obiectele schemei bazei de date
Structuri fizice ale bazei de date
Dictionarul de date Oracle si vederi cu performante dinamice.
Tranzactii
Arhitectura serverului Oracle.
Operarea bazei de date Oracle
Produse Oracle-uneltele bazei de date
Identificarea componentelor majore ale unei instante Oracle
Abordarea relationala
Proiectarea bazei de date

 

CAPITOLUL 2
Prezentarea limbajului SQL
Scrierea unei comenzi SQL de baza
Principii relationale si concepte Oracle
Scrierea unei comenzi SQL de baza
Restrictionarea si sortarea datelor
Functii ce returneaza valori.
Afisarea datelor
Gruparea datelor folosind functiile de grupare
Scrierea de interogari

 

CAPITOLUL 3
Realizarea rapoartelor intractive din SQL
Manipularea datelor
Crearea si gestionarea tabelelor.
Crearea vederilor
Recapitulare SQL
Generalitati despre PL/SQL
Declararea variabilelor
Scrierea comenzilor executabile
Interactiunea cu Oracle
Scrierea structurilor de control
Lucrul cu tipuri de date compozite
Descrierea cursorilor. Concepte avansate despre cursori
Tratarea exceptiilor
Examenul final

Program: Luni – Vineri: 09.00 -17.00.

AGENDA CURS ORACLE DEVELOPER 2000, FORME SI RAPOARTE

CAPITOLUL 1

Introducere in Oracle Developer

Rularea unei aplicatii de construire a formelor

Lucrul in mediul Form Builder

Lucrul cu blocuri si frame-uri date.

Lucrul cu articole test

Crearea LOV-urilor si a editoarelor.

Crearea ferestrelor

 

CAPITOLUL 2

Prezentare generala a triggerelor

Producerea triggerelor.

Validarea Navigarea

Procesarea tranzactiilor.

Scrierea codurilor flexibile

Concepte ale Report Builder

Crearea rapoartelor folosind Report Wizard

Gestiunea template-urilor pentru rapoarte

Metode de stocare a rapoartelor

 

CAPITOLUL 3

Crearea interogarilor si grupurilor ,Imbunatatirea rapoartelor folosind Layout Model

Incorporarea unui grafic intr-un raport, Crearea si imbunatatirea rapoartelor de tip matrice

Program: Luni – Vineri: 09.00 -17.00.

AGENDA CURS ORACLE – ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CAPITOLUL 1

Pornirea si oprirea unei baze de date

Gestiunea unor instante Oracle

Componentele arhitecturii Oracle

Instrumente de administrare

Crearea unei baze de date. Gestiunea fisierelor bazei de date Oracle

Intretinerea fisierului de control matrice

Examenul final

 

CAPITOLUL 2

Intretinerea fisierelor de jurnalizare

Gestionarea Table-space-urilor.

Gestiunea stocarii si a segmentelor de Rollback

Intretinerea segmentelor temporare

Gestiunea tabelelor si a indecsilor.

Gestiune integritatii datelor

Utilizarea clustere-lor si a fisierelor organizate index

Incarcarea si reorganizarea datelor

 

CAPITOLUL 3

Gestiunea securitatii

Gestiunea utilizatorilor

Gestiunea profilelor

Gestionarea privilegiilor

Gestionarea rolurilor.

Auditul

Examenul final

Program: Luni – Vineri: 09.00 -17.00.

AGENDA CURS DEVELOPING SQL QUERIES FOR ORACLE DATABASE 11G

Acest curs introduce studentii in fundamentele limbajului SQL folosind tehnologia Oracle Database 11g. Studentii vor invata conceptele bazelor de date relationale si ale puternicului limbaj SQL. Structura cursului va da studentilor capabilitatea de a scrie interogari asupra uneia sau mai multor tabele, sa manipuleze datele din tabele si sa creeze obiecte in baza de date.
De asemenea, studentii vor invata cum sa foloseasca functiile “single-row” pentru a particulariza output-ul unei interogari, sa conditioneze rezultatele unei interogari si cum sa foloseasca functii de grup pentru raportari.
Participantii la acest curs trebuie sa fie familiarizati cu folosirea unei interfete grafice ( GUI ) si sa fie familiari cu conceptele de procesare a datelor. Uneltele folosite vor fi: Oracle SQL Developer si utilitarul linie de comanda SQL*Plus.

 

Acest curs va oferi participantilor capabilitatea de a:

• Returna date ( linii si coloane ) din tabele folosind comanda SELECT
• Crea rapoarte cu date sortate si triate in funcþie de necesitate
• Afisa date din mai multe tabele
• Folosi DML ( limbaj de manipulare a datelor ) pentru a lucra asupra datelor din tabele
• Folosi DML ( limbaj de manipulare a datelor ) pentru a lucra asupra obiectelor din baza de date

 

Programa curs:

1. Introducere
Ce este o baza de date? Ce este Limbajul SQL?
Prezentarea arhitecturii unei baze de date ORACLE.
Aspecte fizice si teoretice ale unei baze de date relationale

Descrierea uneltelor SQL Developer si a structurii exercitiilor
Descrierea setului de date folosit de acest curs

 

2. Returnarea datelor folosind comanda SELECT
Capabilitatile comenzii SELECT
Generarea unui raport de date din output-ul unei comenzi SELECT
Folosirea de expresii matematice si a valorii NULL intr-un SELECT
Folosirea alias-urilor pentru coloane
Folosirea operatorului de concatenare si a cuvantului cheie DISTINCT
Afisarea structurii unei tabele folosind comanda DESCRIBE

 

3. Limitarea si sortarea datelor interogate
Scrierea de interogari ce contin clauza WHERE pentru a limita datele returnate
Folosirea operatorilor logici si de comparatie
Descrierea regulilor de precedent pentru operatorii logici si de comparatie
Folosirea tipurilor de date sir de caractere in clauza WHERE
Scrierea de interogari folosind clauza ORDER BY pentru a sorta output-ul unei interogari
Folosirea variabilelor de substitutie

 

4. Folosirea functiilor “Single-Row” pentru a particulariza outpu-tul unei interogari
Diferenta dintre functiile “single-row” si functiile “multiple-row”
Manipularea sirurilor de caractere folosind functiile de caractere
Manipularea numerelor folosind functiile: ROUND, TRUNC si MOD
Operatii matematice cu tipul de date DATE
Manipularea tipului DATE folosind functiile tip DATE

 

5. Folosirea functiilor de conversie si a expresiilor conditionale
Descriere conversiei de date implicita si explicita
Folosirea functiilor TO_CHAR, TO_NUMBER si TO_DATE pentru conversii
Functii multiple ( nesting functions )
Folosirea functiilor NVL, NULLIF si COALESCE asupra datelor
Folosirea expresiilor conditionale de tipul IF – THEN – ELSE intr-o propozitie SELECT

 

6. Raportarea datelor agregate folosind functiile de grup
Folosirea functiilor de agregare in propozitii select pentru crearea de rapoarte inteligibile
Folosirea functiilor AVG, SUM, MIN si MAX
Manipularea valorilor NULL in functiile de grup
Crearea de interogari care impart datele in grupuri folosind clauza GROUP BY
Crearea de interogari care exclude grupuri de date folosind clauza HAVING

 

7. Afisarea datelor din mai multe tabele
Scrierea de propozitii SELECT pentru a accesa date din mai multe tabele
JOIN de tabele folosind standardul SQL:1999
Afisarea datelor ce nu indeplinesc o conditie JOIN folosind OUTER JOIN
Folosirea unui SELF JOIN
Crearea de CROSS JOIN

 

8. Folosirea de sub-interogari pentru a rezolva interogari complexe
Folosirea de sub-interogari pentru a rezolva o problema
Folosirea functiilor de grup intr-o sub-interogare
Folosirea sub-interogarilor pentru a returna mai multe linii
Folosirea operatorilor ANY si ALL in sub-interogari ce returneaza mai multe linii

 

9. Folosirea operatorilor pe multimi ( SET operators )
Descrierea operatorilor pe multimi
Folosirea operatorilor pe multimi pentru a combina mai multe interogari intr-una singura
Folosirea operatorilor UNION, UNION ALL, INTERSECT si MINUS
Folosirea clauzei ORDER BY in lucrul cu multimi

 

10. Manipularea datelor ( DML )
Adaugarea de linii noi unei tabele folosind comanda INSERT
Schimbarea datelor intr-o tabela folosind comanda UPDATE
Utilizarea comenzilor DELETE si TRUNCATE
Salvarea sau anularea schimbarilor folosind comenzile COMMIT si ROLLBACK
Folosirea clauzei FOR UPDATE

 

11. Folosirea limbajului de definire a datelor ( DDL ) pentru a crea si a manipula tabele si obiecte
Categorii de obiecte in bazele de date Oracle
Crearea de tabele noi folosind comanda CREATE TABBLE
Descrierea tipurilor de date
Descrierea constrangerilor
Crearea unei tabele noi folosind o sub-interogare
Alterarea structurii unei tabele. Stergerea unei tabele

 

12. Crearea altor tipuri de obiecte
Crearea, modificarea si extragerea datelor dintr-un VIEW
Folosirea limbajului de manipulare a datelor asupra unui VIEW
Stergerea unui VIEW
Crearea, folosirea si modificarea unei secvente
Crearea si stergerea indecsilor
Crearea si stergerea sinonimelor

 

13. Manipularea obiectelor folosind dictionarul de date
Dictionarul de date
Cum sa folosim VIEW-urile din dictionarul de date
VIEW-urile USER_OBJECTS si ALL_OBJECTS
Informatii despre tabele si coloane
Interogarea dictionarului de date cu privire la constrangeri
Interogarea dictionarului de date cu privire la alte obiecte. Ex: VIEW-uri, secvente, indecsi, sinonime
Adaugarea unui comentariu la o tabela
Interogarea dictionarului de date cu privire la comentariile aferente tabelelor

Program: Luni – Miercuri: 09.00 -17.00.

AGENDA CURS 2 PL/SQL PROGRAMMING

Acest curs introduce studentii in lumea PL/SQL si fixeazã beneficiile acestui limbaj. Participantii vor invata sa creeze blocuri PL/SQL care pot fi partajate de mai multe aplicatii. De asemenea, acest curs oferã o perspectiva detaliata a modului de dezvoltare, executare si management procedurilor stocate PL/SQL cum ar fi funcþiile, pachetele, si triggerii.
In acelasi timp, este pus accentul pe managementul subprogramelor PL/SQL, triggerilor, declararea identificatorilor si mânuirea exceptiilor prin folosirea pachetelor standard.

 

Acest curs va oferi participantilor capabilitatile de a:

• Conditiona rularea instructiunilor
• Dezvolta si utiliza pachete PL/SQL
• Crea triggeri pentru a rezolva probleme.
• Folosi pachetele standard pentru a genera iesiri
• Crea blocuri anonime PL/SQL
• Declara variabile PL/SQL

 

Programa curs:

1. Introducere in PL/SQL

2. Declararea identificatorilor PL/SQL

3. Scrierea de statement-uri executabile

4. Interactiunea cu Serverul Oracle

5. Scrierea structurilor de control

6. Lucrul cu date compozite

7. Folosirea cursorilor expliciti

8. Managementul exceptiilor

9. Crearea de proceduri stocate

10. Crearea de functii stocate

11. Creare de pachete PL/SQL

12. Lucrul cu pachete PL/SQL

13. Folosirea pachetelor standard in aplicatii

14. Folosirea Dynamic SQL

15. Considerente de design ale codului PL/SQL

16. Crearea triggerilor

17. Crearea de Triggeri DDL si pentru managementul evenimentelor in baza de date

18. Compilatorul PL/SQL

19. Managementul codului PL/SQL

20. Managementul dependentelor

 

Program: Luni – Miercuri: 09.00 -17.00.

AGENDA CURS ORACLE DATABASE 11G: COMPREHENSIVE INTRODUCTION AND ADMINISTRATION

Acest curs le va oferi studentilor o baza solida pentru administrarea de baza a bazei de date Oracle 11g. Studentii vor invata cum sa prepare un sistem pentru instalarea softwareului Oracle si cum sa instaleze softwareul Oracle.
In acelasi timp, studentii vor intelege arhitectura bazei de date Oracle la nivel conceptual arhitectural, cum lucreaza componentele interne Oracle. Pe parcursul cursului vor fi parcurse taskuri obisnuite de administrare cum ar fi: crearea unei baze de date noi, managementul structurii bazei de date, securitatea bazei de date, managementul userilor, concepte si tehnici de restaurare.

 

Acest curs va oferi participantilor capabilitatile de a:

 • Realiza managementul userilor
 • Intelege conceptele de backup si restaurare
 • Instalarea bazei de date Oracle si configurarea sistemului de operare pentru a instala Oracle

 

Programa curs:

1.Arhitectura bazei de date Oracle
Privire de ansamblu
Lucrul cu baza de date Oracle
Arhitectura si procesele interne ORACLE
Arhitectura sistemului de dtorage
Structuri fizice si logice ale bazei de date Oracle
Tablespace-uri si Datafiles
Tablespace-urile SYSTEM si SYSAUX
Segmente, Extents, si blocuri

 

2. Pregatirea sistemului de operare pentru instalarea Oracle
Instalarea Oracle Database: Cerinte de sistem
Optimal Flexible Architecture (OFA)
Setarea variabilelor de environment
Oracle Universal Installer (OUI)
Configurarea optiunilor in baza de date Oracle
Optiuni avansate de instalare

 

3. Crearea unei baze de date noi
Tipuri de baze de date Oracle
Configurarea Listener-ului
Folosirea utilitarului DBCA pentru a crea o noua baza de date
Managementul Parolelor
Crearea unui Template
Folosirea DBCA pentru a sterge o baza de date
Alte optiuni la folosirea DBCA

 

4. Managementul instantei Oracle
Oracle Enterprise Manager
Parametri de initializare
Pornirea si oprirea bazei de date
Tipuri de oprire a bazei de date
Vizualizarea Alert History
Folosirea fisierelor Trace
Data Dictionary: Concept si arhitectura

 

5. Configurarea environmentului de retea Oracle
Oracle Net Services & Listener-ul
Unelte pentru configurarea si managementul retelei
OracleNet Services in Enterprise Manager
Naming Methods
SGA si PGA
Folosirea conexiunilor Shared Server

 

6. Managementul structurilor de storage
Structuri de storage
Cum sunt stocate datele din tabele
Anatomia unui Bloc al bazei de date
Managementul spatiului in Tablespaceuri
Tablespaceurile in baze de date preconfigurate
Oracle Managed Files (OMF)
ASM: Concepte

 

7. Administrarea securitatii userilor
Conturi de useri in baza de date
Conturi predefinite: SYS si SYSTEM
Autentificarea ca administrator
Avantajele rolurilor
Roluri predefinite
Implementarea functionalitatilor de securitate a parolelor

 

8. Managmentul obiectelor dintr-o schema
Intelegerea conceptului de schema
Accesarea obiectelor dintr-o schema
Crearea si modificarea Tabelelor
Asigurarea integritatii datelor
Indecsi si view-uri
Secvente
Tabele temporare

 

9. Managementul datelor si a proceselor concurente
Manipularea datelor cu ajutorul limbajului SQL
PL/SQL
Administrarea obiectelor PL/SQL
Functii, pachete, proceduri si triggeri
Rezolvarea Lock-urilor folosind SQL
Deadlocks

 

10. Managementul “Undo Data”
Manipularea datelor
Tranzactii si “UNDO DATA”
Undo Data Versus Redo Data
Configurarea UNDO RETENTION ( parametrul undo_retention )
Folosirea Undo Advisor
Vizualizarea activitatilor din sistem

 

11. Implementarea securitatii in baza de date Oracle
Audit cu granularitate mare ( Fine Grained Audit )
Auditarea DBA
Applying Security Patches

 

12. Mentenanta bazei de date
Statistici ale optimizatorului
Automatic Workload Repository (AWR)
Automatic Database Diagnostic Monitor (ADDM)
Taskuri automate de mentenanta
Alerte generate de server
Implementare si rezolvare de alerte

 

13. Managementul performantei
Monitorizarea performantei
Managementul componentelor de memorie
Folosirea Automatic Memory Management (AMM)
Automatic Shared Memory Advisor
Using Memory Advisors
Statistici dinamice de performanta
Troubleshooting and Tuning Views
Obiecte invalide si nule

 

14. Concepte Backup si Recovery
Erori umane si erori ale sistemului
Restaurarea instantei
Faze ale restaurarii instantei
Folosirea MTTR Advisory
Media Failure
Fisiere de log arhivate

 

15. Realizarea de backupuri
Backup-uri sugerate de Oracle
Recovery Manager (RMAN)
Configurarea setarilor RMAN
Backup al fisierului de control in fisierul trace
Monitorizarea Flash Recovery Area

 

16. Realizarea de restaurari
Deschiderea unei baze de date
Data Recovery Advisor
Pierderea unui fisier de control
Pierderea unui fisier Redo Log
Data Recovery Advisor
Data Recovery Advisor Views

 

17. Mutarea datelor
Arhitectura
Obiecte de tip director
SQL*Loader
Data Pump
Enterprise Manager si joburile Data Pump
Dictionarul de date

Program: Luni – Vineri: 09.00 -17.00.

AGENDA CURS ORACLE DATABASE 11G: BACKUP, RECOVERY AND TUNING

In acest curs, conceptele si arhitectura pe care se bazeaza backup si recovery, impreuna cu pasii aferenti acestui process in situatii diverse, sunt acoperite in detaliu. Acesta include modul de definire si testare a backup-urilor si restaurarea in diverse scenarii.
De asemenea, studentii vor invata cum sa manipuleze structurile de memorie eficient si sa realizeze evaluari ale performantei, inclusiv utilizarea unor advisori. Toate tipurile de tehnologii flashback, programarea de joburi si controlarea resurselor sistemului sunt de asemenea acoperite.
In a doua parte a cursului studentii vor invata cum sa foloseasca functionalitatile automate de tuning ale bazei de date Oracle 11g precum SQL Tuning Advisor, SQL Access Advisor, Automatic Workload Repository si Automatic Database Diagnostic Monitor precum si practicarea acestor metode de tuning. A doua parte a cursului se bazeaza pe task-urile de tuning care se asteapta de la un DBA: tuningul reactive si mentinerea performantelor statementurilor SQL precum si tuningul componentelor sistemului Oracle.

 

Acest curs va oferi participantilor capabilitatile de a:
• Realiza backup-uri si restaurari de date folosind utilitarele RMAN si Enterprise Manager
• Configura baza de date Oracle pentru restaurare optimala in orice situaţie
• Identifica sesiunile consumatoare de resurse si bucatile de cod SQL cu probleme de performanta
• Configura instanta bazei de date astfel incat resursele sa fie alocate corespunzator
• Programa joburi in baza de date
• Folosi statisticile si metrica bazei de date pentru identificarea unei probleme de performanta
• Interpreta diagnosticele de tuning
• Identifica si elimina problemele de performanta
• Identifica statement-urile SQL cu probleme

 

Programa curs:

1.Arhitectura bazei de date si a ASM ( Automatic Storage Management )
Arhitectura bazei de date
Arhitectura generala a ASM
Crearea unei instante ASM
Managementul userilor ASM cu ajutorul EM
Conceptele ASM
Utilitarul ASMCMD
Performanta ASM

 

2. Configurari de restaurare
Task-uri tipice in scenario backup/recovery
Lucrul cu Recovery Manager (RMAN)
Folosirea Flash Recovery Area
Managementul Flash Recovery Area

 

3. Folosirea unui Recovery catalog pentru RMAN
RMAN Repository: optiuni
Pastrarea informatiilor despre backup in Recovery catalog
Inregistrarea unei baze de date in Recovery catalog
Resincronizarea Recovery Catalog
Folosirea scripturilor stocate RMAN
Backup/recovery pentru Recovery catalog

 

4. Configurarea specificatiilor pentru backup
Folosirea RMAN pentru a crea backup-uri
Configurarea setarilor persistente RMAN
Configurarea RMAN
Auto-backup pentru fisierele de control
Managementul setarilor persistente RMAN
Configurarea dispozitivelor pentru backup
Configurarea si alocarea canalelor pentru utilizarea in Backupuri
Configurarea optimizarii backupurilor

 

5. Crearea de backup-uri
Backupuri sugerate de Oracle
Crearea de Backup Sets & Image Copies
Crearea unui backup complet
Tipuri de backup in RMAN
Monitorizarea schimbarilor in blocuri
Backup-uri pentru arhivare
Criptarea backupurilor

 

6. Realizarea operatiilor backup/restore de catre useri
Restaurare si recuperare
Pierderi critice si non-critice
Restaurare dupa pierderea unui fisier temporar ( TEMPFILE )
Recrearea indecsilor
Restaurarea dupa pierderea tablespace-ului de indecsi
Metode de autentificare pentru DBA
Restaurarea unui tablespace read-only

 

7. Folosirea utilitarului RMAN pentru a face restaurare
Folosirea comenzilor RMAN : RESTORE si RECOVER
Restaurarea bazei de date folosind Enterprise Manager
Restaurarea bazei de date folosind backup-urile incrementale
Realizarea unui FastSwitch la o Imagine Copie
Restaurarea bazei de date pe un alt server
Restaurarea in caz de dezastru

 

8. Folosirea RMAN pentru duplicarea bazei de date
Crearea unei baze de date duplicat
Crearea pfile pentru noua instant
Alocarea canalelor necesare
Intelegerea operatiei de duplicare
Folosirea Enterprise manager pentru a clona o baza de date
Clonarea unei baze de date pornite

 

9. Realizarea restaurarilor de tablespace in timp
Concepte
Arhitectura
Modul de folosire a restaurarii de tablespace in timp
Folosirea Enterprise Manager pentru realizarea restaurarilor in timp

 

10. Monitorizarea si optimizarea utilitarului RMAN
Paralelizarea backupurilor
Monitorizarea sesiunilor RMAN
Interpretarea rezultatelor RMAN
Optimizarea RMAN
Multiplezarea RMAN

 

11. Folosirea tehnologiei flashback
Descrierea tehnologiei Flashback
Tranzactii si UNDO
Garantarea retentiei UNDO
Prepararea bazei de date pentru restaurari flashbak
Flashback Drop si cosul de reciclare

 

 

12. Utilizarea Flashback Database
Flashback Table
Pornirea Row-Movement intr-o tabela
Arhitectura Flashback Database
Configurarea Flashback Database
Flashback Database folosind Enterprise Manager
Considerente de folosire

 

Partea a doua : Oracle Database 11g : Tuning

13. Introducere in tuningul bazei de date Oracle
Motivele tuningului
Cine, cand si ce se optimizeaza in baza de date

14. Monitorizarea folosint unelte de baza
Enterprise Manager
V$ views, statistici si metrici
Evenimentele „wait”

15. Folosirea Automatic Workload Repository
Automatic Workload Repository: concept
Datele Automatic Workload Repository
Enterprise Manager si AWR
Generarea rapoartelor AWR in SQL*Plus

16. Identificarea statement-urilor SQL cu probleme
Caracteristicile unui statement SQL cu problem
Rolul optimizatorului
Generarea unui explain plan
Monitorizarea executiei

17. Managementul planurilor de executie SQL
Taskuri automate de mentenanta
Profile SQL
SQL Access Advisor
SQL Outlines
SQL Plan Baselines

18. Managementul schimbarilor
Tipuri de schimbari
SQL Performance Analyzer
DB Replay

19. Folosirea de metrici si alerte

20. Utilitare bazate pe AWR
Task-uri automate de mentenanta
ADDM
Active Session History

21. Baselines

22. Tuningul PGA si al spatiului temporar

23. Automatic Memory Management
Arhitectura
SGA dynamic : utilizare
Folosirea Automatic Memory Management

24. Statspack
Introducere
Snapshot-uri Statspack
Raportarea cu Statspack
Statspack si AWR

 

Program: Luni – Vineri: 09.00 -17.00.

INFORMATII DESPRE CURSURILE DISPONIBILE

CodDescriereDurataPret (fara TVA)Data urmatorului curs
Oracle Linux 7Oracle Linux 7: System Administration40 ore990 EURN/A

AGENDA CURS ORACLE LINUX 7: SYSTEM ADMINISTRATION

 • Course Introduction
 • Introduction to Oracle Linux
 • Installing Oracle Linux 7
 • Oracle Linux 7 Boot Process
 • System Configuration
 • Package Management
 • Ksplice
 • Automate Tasks
 • Kernel Module Configuration
 • User and Group Administration
 • Partitions, File Systems, and Swap
 • Implementing the XFS File System
 • Implementing the Btrfs File System
 • Storage Administration
 • Network Configuration
 • File Sharing
 • OpenSSH Service
 • Security Administration
 • Oracle on Oracle
 • System Monitoring
 • System Logging
 • Troubleshooting