Curs SQL Fundamentals – SQL Server & MySQL

500 Euro/ persoană + TVA

3 zile

Toate Nivelurile

Curs SQL Fundamentals – SQL Server & MySQL

Cursuri Microsoft

Preț: 500 Euro/ persoană + TVA

Durată – 24 ore/ 3 zile

Format: Online – Live cu instructor sau la sediul clientului

Prețul include: diploma de participare și suportul de curs, în format electronic

Modalitate de organizare: la cerere

Cerințe inițiale:

Sunt considerate ca fiind utile cunoștințe generale cu privire la interacțiunea cu o bază de date; cunoașterea unui limbaj de programare poate constitui un avantaj.

Detalii desfășurare:

Cursul are un conținut preponderent practic; fiecare participant primește (își definește) un cont care să îi permită să testeze/verifice exercițiile discutate la curs. Fiecare noțiune teoretică este însoțită de un set de exerciții care sunt rezolvate pe durata cursului. La finalul zilele de curs sunt furnizate probleme ca temă pentru fixarea noțiunilor discutate în ziua precedentă.

Obiective:

 • Identificarea componentelor majore ale unei baze de date
 • Noțiuni generale cu privire la limbajul SQL
 • Introducere în SQL
 • Interogarea bazei de date cu ajutorul comenzii SELECT
 • Operația de extragere a informației din mai multe tabele (JOIN)
 • Sortarea și filtrarea datelor
 • Tipuri de date predefinite 
 • Limbajul pentru manipularea datelor (DML)
 • Funcții predefinite
 • Funții agregat (gruparea și filtrarea grupurilor)
 • Utilizarea sub-cererilor 
 • Operatori pentru manipularea mulțimilor de date
 • Noțiunea de tranzacție

Plan De Curs

Noțiuni generale cu privire la limbajul SQL

În acest capitol este prezentat modul în care se poate interacționa cu o bază de date. Este justificată/prezentată standardizarea limbajului SQL în cadrul bazelor de date relaționale. Este prezentată structura generală a unei cereri SQL. Se va insista asupra modului în care o cerere este evaluată/executată.

Introducere în SQL
Înțelegerea modului în care este procesat un tabel
Filtrarea rezultatului/adăugarea de condiții elementare
Ordinea evaluării clauzelor unei cereri SELECT; operatori logici

Interogări mono-tabel

În acest modul vor fi prezentate diferite scenarii de utilizare a cererilor care extrag informații dintr-un singur tabel.

Cereri SELECT elementare
Eliminarea valorilor duplicat (DISTINCT)
Alias versus etichetă
Utilizarea clauzei CASE în contextul unor coloane calculate

Cereri care presupun informație din mai multe tabele (operatorul JOIN)

În acest capitol vor fi tratate cererile care extrag informație din mai multe tabele. Va fi explicat modul de funcționare al operatorului JOIN. Vor fi discutate/prezentate diferitele variante ale operatorului JOIN.

Înțelegerea comportamentului operatorului JOIN
Inner Join
Outer Join
Cross Join și Self Join

Sortarea și filtrarea datelor

În acest modul sunt prezentate metodele prin care se poate restricționa/filtra numărul de linii returnat de o cerere. Cum influențează lipsa informației (valorile null) evaluarea unor cereri.

Sortarea datelor
Filtrarea rezultatului cu ajutorul clauzei WHERE
Filtrarea datelor cu ajutorul opțiunilor TOP/LIMIT
Manipularea valorilor necunoscute

Tipuri de date predefinite

În acest capitol sunt prezentate tipurile de date comune utilizate pentru stocarea informației. Sunt prezentate subtipuri ale tipurilor de date șiruri de date și numerice. Sunt expuse situațiile în care serverul de baze de date realizează o serie de conversii implicite.

Tipurile de date predefinite
Tipurile de date șir de caractere
Lucrul cu tipurile de date calendaristice

Limbajul pentru manipularea datelor

Modulul prezintă cum se pot adăuga, șterge, actualiza informațiile într-o baza de date.

Adăugarea de informație (clauza INSERT)
Modificarea informației (clauza UPDATE)
Ștergerea de informații (clauza DELETE)

Funcții predefinite

Sunt prezentate funcțiile predefinite în SGBD prin intermediul diferitelor scenarii în care acestea se dovedesc utile. Vor fi tratate funcțiile pentru conversie, verificarea existenței informației, apartenența la o mulțime etc.

Funcții predefinite – prezentarea categoriilor
Funcții pentru conversie
Funții utilizate pentru combinarea condițiilor
Lucrul cu valorile necunoscute

Funcții grup

În acest capitol este discutată problema identificării unor proprietăți ale unor grupuri de informații. Sunt prezentate funcțiile grup, precum și restricțiile cu privire la utilizarea acestora. Este introdusă clauza HAVING pentru filtrarea grupurilor.
Funcții agregat
Clauza GROUP BY
Filtrarea grupurilor cu ajutorul clauzei HAVING

Cereri complexe (utilizarea sub-cererilor)

În acest modul sunt prezentate diferite situații în care utilizarea sub-cererilor poate fi utilă. Sunt expuse limitările cu privire la utilizarea sub-cererilor în clauzele SELECT, FROM, WHERE. Sunt introduși operatorii IN și EXISTS.

Cereri nesincronizate
Cereri corelate
Operatorul EXISTS (evaluarea sub-cererilor)

Operatori pe mulțimi

Sunt prezentați operatorii UNION, EXCEPT și INTERSECT.

Combinarea cererilor cu ajutorul operatorului UNION
Utilizarea EXCEPT și INTERSECT
Operatorul APPLY

Noțiunea de tranzacție

În acest capitol vor fi implementate mai multe scenarii care să permită înțelegerea noțiunii de tranzacție în contextul unui SGBD.

Interacțiunea cu o bază de date prin intermediul tranzacțiilor
Controlul/managementul tranzacțiilor

Ia legătura cu un consultant!

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Vreau să primesc informații prin email referitoare la noutăți, invitații la webinarii, traininguri și alte evenimente.
Vreau să primesc informații prin email referitoare la noutăți, invitații la webinarii, traininguri și alte evenimente.
Solicită o ofertă personalizată pentru compania!
0721.219.419