Ionuț Gabriel GHIONEA desfășoară activități didactice din anul 2000, fiind în prezent Conferențiar, membru al Departamentului de Tehnologia Constructiilor de Mașini al Facultăți de Inginerie Industrială și Robotică, Universitatea Politehnică din București.

Domeniile sale de competență includ: Inginerie Mecanică, Proiectare Asistată, Managementul Sistemelor Tehnologice, Tehnologii de Control Dimensional.

A publicat, ca autor sau coautor, peste 120 de articole de specialitate și 10 cărți având ca tematică proiectarea asistată cu aplicații în inginerie mecanică, precum și numeroase alte lucrări în reviste și volume ale unor conferințe în domeniul ingineriei mecanice, din țară și străinătate.

Site-ul www.catia.ro, reuneste prezentari de cărți, articole, tutoriale video, link-uri utile, teme de lucru individual etc. Dl. GHIONEA este unul dintre principalii promotori didactici ai programului CATIA în mediul universitar, dar și în mediul industrial romanesc, cu o activitate neîntreruptă din anul 2003, realizând numeroase aplicații, lucrări de laborator și proiecte cu studenții și cursanții săi.

Dl. Ghionea a participat ca director sau în echipa la 15 contracte de cercetare știintifică și de pregătire profesională în cadrul unor proiecte cu finanțare națională și europeană.

Dintre clienții importanți, beneficiari ai cursurilor sale de proiectare asistată, se pot enumera: Alstom General Turbo București, Continental Automotive Timișoara, UTI Security București, Grupul Industrial Componente Pitești, Polytechnik Sieta Cluj, Acvatot București, Horeca Expert Constanța, Groupe Allio Franța (divizia romană), Holcim Bicaz, Șantierul Naval Brăila (STX Europe), Societatea Romană de Radiodifuziune București, CEZ Craiova, Institutul de Studii și Proiectări Energetice (ISPE) București, Convas Construct Constanța, Rotec Buzău, Elba Timișoara, Icepronav Galați, Hidroelectrica Râmnicu Vâlcea, Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară Măgurele etc.

Majoritatea acestor cursuri s-au desfășurat în cadrul centrului de training Pro Management, dar și prin proiecte europene POSDRU. Ionuț Gabriel Ghionea face parte încă din 2002 din echipa de traineri ai centrului Pro Management.

Certificări:

 • certificat “CATIA Certified Professional. CATIA V5R14 Part Design Specialist” – Dassault Systemes, octombrie 2006;
 • certificat “Maya 2008 Launch Overview” – curs Autodesk, aprilie 2009;
 • certificat “AutoCAD 2009 Update” – curs Autodesk, aprilie 2009;
 • certificat “Digital Prototyping Essentials” – curs Autodesk, august 2009;
 • certificat “Autodesk Implementation Expert Program – Manufacturing 2009” – curs Autodesk, ianuarie 2010;
 • certificat de absolvire a cursului de perfecționare “Formator” cod standard ocupațional COR 241205 – Autoritatea Națională pentru Calificări, Ministerul Muncii și Ministerul Educației, și Tineretului, ianuarie 2010;
 • certificat de absolvire a cursului de perfecționare “Specialist în domeniul proiectării asistate de calculator” cod standard ocupational COR 213907 – Autoritatea Națională pentru Calificări, Ministerul Muncii și Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, aprilie 2010;
 • certificat de absolvire a cursului de perfecționare “Consultant în informatică” cod standard ocupațional COR 213104 – Autoritatea Națională pentru Calificări, Ministerul Muncii și Ministerul Educației, Cercetarii și Tineretului, aprilie 2011.
 • certificat “AutoCAD 2D Drawing Productivity” – curs Autodesk, februarie 2012;
 • certificat “AutoCAD 3D Design Productivity” – curs Autodesk, iunie 2012;
 • certificat “AutoCAD 2011 2D Drawing Fundamentals” – curs Autodesk, iunie 2012;
 • certificat “AutoCAD 2012 Certified Associate” – Autodesk, noiembrie 2012;
 • certificat “AutoCAD 2012 Certified Professional” – Autodesk, noiembrie 2012.

Publicații:

 1. Ghionea I. – 3D Studio Max 4. Multimedia și modelare asistată. Editura Printech, ISBN: 973-652-630-5, septembrie 2002, București, 230 pag.
 2. Ghionea I. – Inițiere în modelarea asistată cu 3D Studio Max 4. Editura Albastră, ISBN: 973-650-116-7, august 2003, Cluj-Napoca, 268 pag.
 3. Tabără I., Ghionea I. – Analiza structurală şi cinematică a mecanismelor plane cu bare. Editura BREN, ISBN 973-648-269-3, aprilie 2004, Bucureşti, 100 pag.
 4. Ghionea I. – Module de proiectare asistată în CATIA V5 cu aplicaţii în construcţia de maşini. Editura BREN, ISBN 973-648-317-7, iulie 2004, Bucureşti, 230 pag.
 5.  Ghionea I. – Proiectare asistată în 3D cu AutoCAD. Îndrumar de laborator. Editura BREN, ISBN 973-648-441-6, martie 2005, Bucureşti, 112 pag.
 6.  Ghionea I. – Proiectare asistată în CATIA v5. Elemente teoretice și aplicații. Editura BREN, ISBN 978-973-648-654-8, iunie 2007, Bucureşti, 462 pag., DOI: 10.13140/RG.2.1.1077.0642
 7.  Stăncescu C., Manolache D., S. Pârvu, C. Ghionea, I. Matei, M., T. – Proiectare asistată cu Autodesk Inventor. Îndrumar de laborator. Editura FAST, ISBN 978-973-86798-3-2, decembrie 2008, Bucureşti, 223 pag.
 8. Ghionea I. – CATIA v5. Aplicaţii în inginerie mecanică. Editura BREN, ISBN 978-973-648-843-6, martie 2009, Bucureşti, 258 pag., DOI: 10.13140/ RG.2.1.2387.7848
 9. Stăncescu C., Manolache D. S., Pârvu C., Ghionea I., Tarbă C. – Proiectare asistată cu Autodesk Inventor. Îndrumar de laborator. Ediția a II-a, Editura FAST, ISBN 978-973-86798-7-0, martie 2012, Bucureşti, 372 pag.
 10. Ćuković S., Devedžić G., Pankratz F., Ghionea I., Subburaj K. – Praktikum ZA CAD/CAM – Augmented Reality, University of Kragujevac, Faculty of Engineering, CIRPIS Center, ISBN 978-86-6335-020-5, iunie 2015, Kragujevac, Serbia.