160

MANAGEMENTUL IMPLEMENTĂRII STRATEGIEI NAŢIONALE ANTICORUPŢIE LA NIVEL ORGANIZAŢIONAL

Managementul implementării Strategiei Naţionale Anticorupţie la nivel organizaţional

Durata: 1 zi/ 8 ore 

Program: 12.30-20.30

Pret de lista: 175 Euro + TVA.

TEMATICA CURSULUI

  1. Cadrul legislativ în materia prevenirii şi combaterii corupţiei.

Fenomenul corupției se bucură de un tratament pe multiple paliere, atât procedurale, legale, cât și organizaționale. Analiza cadrului legislativ aplicată în această materie, conferă posibilitatea identificării unor norme legale care pot fi încălcate cu precădere, în funcție de specificul și obiectivele fiecărei organizații.

Tot astfel, incidența ridicată a unor norme legale este cea care creionează adaptarea strategiei de prevenire și combatere a corupției.

  1. Analiza contextului organizaţional şi a celui extern organizaţiei din perspectiva prevenirii şi combaterii corupţiei.

Cadrul organizațional și omul din interiorul organizației sunt principalii factori care pot determina manifestarea faptelor de corupție. Analiza contextului organizațional și a celui extern organizației sunt două operațiuni capitale, necesare adoptării și implementării unei strategii anticorupție.

  1. Managementul transparenţei organizaţionale şi a proceselor decizionale.

Dincolo de a fi un ideal, transparența organizației și a deciziei organizaționale constituie mecanisme care au rolul de a descuraja manifestarea faptelor de corpuție. Apare însă o întrebare legitima, respectiv cât de transparentă trebuie să fie organizația? Sau, cu alte cuvinte, o transparență excesivă conferă o siguranță a exitenței eticii și legalității în organizație?

  1. Managementul integrităţii instituţionale.

Prevenirea apariției și manifestării situațiilor de incompatibilitate, respectiv conflict de interese, presupune implementarea unor proceduri clare, care să fie cunoscute de toți membrii organizației. Proiectarea acestor proceduri se bazează, în mod fundamental, pe reacția promptă în cazul unor apariției unor astfel de situații, de incompatibilitate sau conflict de interese.

  1. Reducerea riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie în cadrul organizaţiei.

În această secțiune vom analiza din perspectivă psihologică, funcțională și organizațională modalitatea în care apar și se manifestă riscurile și vulnerabilitățile la corupție, precum și căile prin care efectele acestora se pot amplifica, afectând grav eficiența sau credibilitatea organizației.

  1. Optimizarea mecanismelor de control administrativ la nivelul organizaţiei.

Este un imperativ al managementului ca șeful să cunoască tot ce este relevant în organizație. Pe baza acestui considerent, managerul ar trebui să își poată proiecta și implementa  proceduri proprii de control administrativ care ar putea descuraja apariția și manifestarea actelor de corupție la nivel organizațional.

  1. Mecanisme de auditare a progreselor organizaţionale în materia prevenirii şi combaterii corupţiei.

Progresul unei organizații în lupta anticorupție se manifestă pe mai multe planuri. Dintre ele, extrem de importante sunt modul în care beneficiarii activităților organizației receptează progfresele acesteia, cât și modul în care proprii angajați descriu organizația pentru care activează. Tot aici se va face o prezentare a mecanismelor generale și specifice de auditare a proceselor de prevenire și combatere a corupției.

  1. Gestionarea eşecului de management în materia identificării timpurii a riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale.

O veche zicală românească spune că omul învață din greșelile proprii, lucru care este la fel de adevărat și pentru organizație. A știi să transformi eroarea de azi în sucesul de mâine este o artă managerială care poate fi folosită cu succes și în materia luptei anticorupție.

  1. Managementul reducerii riscurilor şi vulnerabilităţilor în materia achiziţii publice.

A fi proactiv în raport cu riscurile de corupție în materia achizițiilor publice devine în prezent o adevărată știință. A cheltui legal și eficient, în interesul organizației sau comunității, banul public care îți este alocat reprezintă o obligație a mandatului de conducere a instituției publice. Reducerea riscurilor și vulnerabilităților asigură bazele unui management eficient al achizițiilor publice și, pe cale de consecință, a credibilității organizației.

  1. Educaţia anticorupţie în organizaţie.

Educația are rolul de a schimba atitudini și comportamente în raport cu informațiile pe care un individ le asimilează. Educația anticorupție are un rol preponderent preventiv dar și de transfer efectiv al responsabilității către funcționarul care a participat la astfel de programe de pregătire.

Aplica pentru acest curs

Te rugam sa completezi formularul pentru a rezerva un loc la acest curs:

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input