152

MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR ANTIFRAUDĂ ÎN ACHIZIŢIILE PUBLICE

Managementul activităţilor antifraudă în achiziţiile publice. Soluţii optime pentru prevenţia şi combaterea fraudei în achiziţiile publice.

Durata: 1 zi/ 8 ore 

Program: 12.30-20.30

Pret de lista: 175 Euro + TVA.

TEMATICA CURSULUI

  1. Vulnerabilităţi, factori de risc şi ameninţări sistemului achiziţiilor publice în România. Analiza elementelor introduse de noile reglementări în materia achiziţiilor publice.

Utilitatea identificării vulnerabilităților factorilor de risc și amenințărilor atât din perspectivă legală, cât și procedurală, respectiv organizațională este evidentă în contextul noilor schimbări legislative. Conștientizarea acestora permite o mai bună direcționare a activităților de monitorizare și control, cât și strategiei manageriale a achizițiilor publice la nivelul instituției.

  1. Cauzele şi condiţiile care favorizează comiterea ileglităţilor în sistemul achiziţiilor publice.

Aceste circumstanțe, respectiv factori, trebuie analizate și evaluate pe palierul legal, procedural și managerial. Este esențială abordarea etiologică a diferitelor forme de devianță în material achizițiilor publice pentru optmizarea aplicării unor tehnici de  intervenție adecvate în vederea prevenirii și combaterii acestui gen de criminalitate.

  1. Metodele de comitere ale fraudei în procedurile de achiziţii publice din România.

Procedurile de achiziții publice sunt adesea marcate de chestiuni care deviază de la imperativele legale și care pot fi considerate adevărate fraude. Conștientizarea modalităților în care se manifestă aceste comportamente indezirabile din perspectiva legislației penale și/sau contravenționale poate conduce la evitarea acestora la viitoarele procedure de achiziție publică. De multe ori, aceste fraude pot apărea și ca efect al abordărilor diferite ale unor fapte potential delictuale, care există la nivelul instituțiilor de control și monitorizare administrative, respectiv judiciare. Este în interesul tuturor evitarea ajungerii într-o astfel de situație, care poate afecta grav patrimoniul instituției sau patrimoniile personale ale membrilor comisiilor de evaluare.

  1. Analiza infracţiunilor incidente în materia achiziţiilor publice din România.

Legislația penală constituie o necunoscută pentru mulți dintre participanții la procedurile de achiziție publică. Interdicțiile legale sunt adesea încălcate și din cauza necunoașterii legii, fără a exista în mod deosebit o intenție vădită.

Analiza prevederilor legale crează o bază solidă pentru cei care participă sau monitorizează procedurile de achiziție publică, în scopul evitării căderii în capcanele legislative.

  1. Regimul incompatibilităţilor şi conflictului de interese în domeniul achiziţiilor publice.

Problematica incompatibilităților și conflictului de interese a devenit una extrem de acută și se poate repercuta, în mod negativ, asupra eficienței și legalității unei procedure de achiziție publică, respectiv a credibilității instituției. În această secțiune vor fi prezentate principalele incompatibilități instituite de lege, modalitățile de manifestare a conflictului de interese, precum și elementele de natură organizational-managerială care pot preveni astfel de situații.

  1. Metode şi tehnici de intervenţie antifraudă la nievlul autorităţilor contractante.

Intervenția antifraudă reprezintă modalitatea de răspuns a autorității contractante în fața potențialelor ilegalități ce pot apărea cu ocazia procedurilor de achiziție publică. Alegerea uneia sau mai multor tehnici de intervenție, iindependent sau în mod combinat, constituie o opțiune managerială în procesul de achiziție publică. Consecvența și expectanțele în aplicarea acestor tehnici pot fi evaluate pe baze realiste și ar putea face ulterior obiectul unor adaptări sau modificări de substanță.

  1. Obligaţiile funcţionarilor publici cu atribuţii de conducere şi control în situaţia constatării unor nereguli în procedurile de achiziţie publică.

Prezentarea acestui gen de obligații, într-un mod unitar și coerent, constituie calea cea mai facilă spre deplina înțelegere și aprofundare a imperativelor legale, procedurale sau ocupaționale ale managerilor sau ale celor ce monitorizează procedurile de achiziție publică. Cu această ocazie, vor fi prezentate și modalitățile concrete de reacție pe care ar trebui să le aibă un manager sau un auditor atunci când, în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, constată existența unor indicia de săvârșire a unor ilegalități în procedurile de achiziție publică.

  1. Studii de caz.

Aplica pentru acest curs

Te rugam sa completezi formularul pentru a rezerva un loc la acest curs:

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input