180

INVENTOR

OPERATOR IN DOMENIUL PROIECTARII ASISTATE DE CALCULATOR INVENTOR COR 351104

Pret: 500 Euro
Cursul este scutit de plata TVA.
Pretul include suportul de curs tiparit, certificatul ANC si diploma interna Pro Management.
Durata: 40 ore
Program: Marti, Miercuri, Vineri: 17.00 – 21.00.

Cursul este acreditat ANC – conform standardului occupational Operator in domeniul proiectarii asistate pe calculator Cod COR: 351104. Diploma este recunoscuta de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si atesta toate competentele profesionale ale ocupatiei.

 

Diploma va fi eliberata de catre furnizorul de formare profesionala (SC Pro Management SRL)  prin ANC – Autoritatea Nationala pentru Calificari si este recunoscuta atât la nivel naţional cât şi în statele membre ale Uniunii Europene. Pentru recunoasterea internationala a certificatelor de absolvire eliberate absolventilor dupa finalizarea cursului este necesara “apostilarea” (tari semnatare ale Conventiei de la Haga) sau “supralegalizarea” (tari nesemnatare ale Conventiei de la Haga).

Trainer: Cristian Tarbă

AGENDA

Agenda:
Scopul cursului este de a transmite principiile fundamentale care stau la baza proiectarii parametrice 3D a pieselor si ansamblurilor, precum si acomodarea cursantilor cu utilizarea uneltelor si caracteristicilor disponibile in Autodesk Inventor pentru a crea piese si ansambluri.
1.Introducere in Autodesk Inventor
1.Prezentarea interfetei utilizator
2.Prezentarea mediilor de lucru (Environments)
3.Descrierea fisierelor de proiect
4.Tipuri de fisiere
5.Menu-ri si bare de lucru
6.Deschiderea unei piese
2.Realizarea schitelor
1.Unelte pentru realizarea schitelor 2D: continutul panourilor Create si Constrain
2.Aplicarea constrangerilor gemoetrice si dimensionale
3.Bune practici pentru constrangerea schitelor
3.Modelarea solidelor
1.Prezentarea mediul de modelare a solidelor
2.Unelte pentru obtinerea solidelor prin extrudare
3.Unelte pentru obtinerea solidelor prin revolutie
4.Unelte pentru realizarea racordarilor, tesiturilor
5.Unelte pentru realizarea gaurilor si filetelor
6.Multiplicarea caracteristicilor si solidelor utilizand rectangular pattern si circular pattern
7.Realizarea uneltelor de lucru: puncte, plane, axe
8.Bune practice pentru realizarea solidelor
4.Modelarea ansamblurilor
1.Prezentarea mediului Assembly
2.Unlete pentru plasarea componentelor in ansamblu
3.Constrangerea componentelor in ansamblu
4.Realizarea BOM si a tabelului de componenta
5.Crearea nivelului de detaliu

5.Modelarea pieselor din tabla
1.Setari generale a procesului de modelare a pieselor din table
2.Unelte specifice pentru modelare
6.Desene de executie
1.Realizarea desenelor de executie pentru piese: vederi de baza si proiectii, sectiuni, detalii
2.Realizarea desenelor de ansamblu

AUTORIZATIE ANC

COMPETENTE DOBANDITE

ELABORARE DE SOLUTII SI SERVICII CAD
REALIZAREA DE DESENE 2D SPECIFICE DOMENIULUI DE ACTIVITATE INTR-O APLICATIE DE TIP CAD
REALIZAREA DE DESENE 3D SPECIFICE DOMENIULUI DE ACTIVITATE INTR-O APLICATIE DE TIP CAD
TRANSPUNEREA DESENELOR CAD PE UN SUPORT ADECVAT
UTILIZAREA ELEMENTELOR STANDARDIZATE IN DESENUL TEHNIC
REALIZAREA DE PROIECTE COMPLEXE UTILIZAND REPREZENTARI GRAFICE/DATE DIN FISIERE EXTERNE
ACORDAREA DE CONSULTANTA UTILIZATORILOR APLICATIEI CAD

MODEL CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

CONDITII DE ACCES + ACTE INSCRIERE

Inscrierea la programul de perfectionare este conditionata de absolvirea studiilor medii.
• Copie de pe actul de identitate.
• Copie de pe diploma de bacalaureat.

Aplica pentru acest curs

Te rugam sa completezi formularul pentru a rezerva un loc la acest curs:

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input