132

IMPLEMENTARE PROIECTE; IMPLEMENTAREA PROIECTELOR FINANTATE DIN INSTRUMENTE/FONDURI STRUCTURALE; MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Durata: 32 ore/ 4 zile

Pretul include:

Suportul de curs in format electronic, masa de pranz, coffee break, diploma interna ProManagement.

Agenda curs

– Dezvoltarea cunoştințelor ȋn implementarea proiectelor pe fonduri europene şi/sau fonduri bugetare;

– Fondurile structurale şi de investiţii alocate României de către Uniunea Europeană pentru perioada 2014 – 2020;

– Analiza programelor operaţionale care beneficiază de asistenţă financiară comunitară nerambursabilă pentru perioada 2014 – 2020;

– Elaborare cereri de finanțare;

– Modalități de raportare ȋn cadrul proiectului;

– Monitorizarea şi evaluarea proiectelor: rezultatele anticipate, estimarea indicatorilor de proiect;

– Gestionarea si controlul utilizarii resurselor;

– Managementul implementarii: planificarea implementării, actualizarea planului de acţiune, desemnarea echipei şi repartizarea sarcinilor şi responsabilităţilor, stabilirea procedurilor interne de comunicare şi de lucru, proceduri de achiziţie publică etc.;

– Promovarea şi publicitatea (conform cerinţelor legislative) în cadrul proiectelor finanţate cu fonduri europene;

–  Procedura de aplicare şi acordare a fondurilor europene;

–  Tipuri de proiecte ce pot fi finanţate din fonduri europene;

–  Cine poate aplica pentru fonduri europene;

–  Cele mai întâlnite greşeli/probleme în elaborarea proiectelor;

–  Tehnici de estimare și analiză;

–  Factori de success în managementul proiectelor;

–  Evaluarea proiectelor pe fonduri europene.

Aplica pentru acest curs

Te rugam sa completezi formularul pentru a rezerva un loc la acest curs:

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input