112

Curs Formare de formatori

 

INTRODUCERE

Pregătirea şi dezvoltarea personalului sunt probleme cu care se confruntă toate organizațiile. Să-i înveţi pe alţii este o bucurie şi o responsabilitate, ambele copleşitoare pentru cel care are respect pentru profesia sa. În multe limbi, distincţia între a învăţa de la altcineva şi a învaţa pe cineva, se face prin două cuvinte diferite (de ex. în latină avem discere/doctrina, iar în engleză to learn/to teach). Într-un mod cu totul special, cel care-i învaţă alţii a căpătat în română titlul de formator. A modela, a turna într-un tipar, a (se) alcătui, a (se) compune, a creşte, a (se) pregăti, a (se) educa – sunt sinonimele şi, totodată, faţete muncii formatorului, cel care îşi ia răspunderea de a-i învăţa pe alţii.

OBIECTIVE

Acest curs îşi propune în primul rând să le arate cursanţilor care este graniţa dintre un prezentator şi un formator, să plaseze formatorul pe teritoriul responsabilităţii depline faţă de cei pe care îi învață/instruiește, şi să ofere tehnici şi instrumente de formare și dezvoltare de competențe și aptitudini. Acest program de dezvoltare a competențelor formator are drept obiective:

• conștientizarea și utilizarea limbajului verbal, limbajului nonverbal şi paraverbal de către trainer în procesul de formare;
• gestionarea situațiilor dificile în procesul de formare;
• identificarea și selecția informației relevante pentru obiectivele de instruire;
• oferirea și primirea feed-backului comportamental;
• susținerea unei prezentări eficiente;
• evaluarea rezultatelor învățării și aplicarea instrumentelor de evaluare.

COMPETENȚE CE VOR FI DEZVOLTATE ÎN CADRUL CURSULUI

• Abilități de prezentare;
• Abilități de proiectare a activităților de formare;
• Abilități de motivare a participanților;
• Abilități de aplicare a metodelor și tehnicilor speciale de formare (încurajarea reflecției personale și a auto-formării, promovarea învățării prin dinamica de grup, lucrul în echipă cu persoane-resursă).

METODOLOGIE

Acest program are la bază activități de colaborare în grupuri mici și în plen, și discuții în plen cu privire la proiectarea și livrarea programelor de formare/dezvoltare. Programul oferă, de asemenea, exerciții interactive și studii de caz, fiecare sesiune finalizându-se cu concluzii de grup și individuale pentru dezvoltarea abilităților practicate în acea sesiune. Cursul prevede și o zi de follow up în care participanții vor livra o prezentare pe o temă aleasă. Prezentările vor fi filmate, iar participanților li se va oferi feedback asupra modului în care au realizat și livrat prezentarea respectivă. Feedback-ul tip 360 (oferit atât de colegi, cât și de formator) se va axa pe respectarea principiilor și regulilor prezentate în cadrul cursului referitoare atât la modul de proiectare a prezentării, modul de realizare al slide-urilor de prezentare, cât și la modul în care au utilizat comunicarea verbală, para-verbală și non-verbală în timpul prezentării.

CUI SE ADRESEAZĂ

Acest program se adresează atât persoanelor care sunt impllicate în livrarea de cursuri de formare și dezvoltare în cadrul organizațiilor din care fac parte, cât și celor care trebuie să-și instruiască oamenii din subordine prin diverse modalități. De asemenea, cursul se adresează și tuturor celor care doresc să realizeze o prezentare în fața unui public oricât de redus ar fi acesta (echipe de lucru, echipe de proiect, comisii sau comitete de aprobare de inițiative/investiții etc.).

AGENDA
Sesiunea 1: INTRODUCERE ȘI SPARGEREA GHEȚII

Deschiderea cursului. Prezentarea participanților și a formatorilor. Instructaj protecția muncii. Așteptări și temeri. Prezentarea obiectivelor cursului.

Sesiunea 2: CUM ÎNVAȚĂ ADULȚII

Până la finalul acestei sesiuni, participanții vor:
• identifica minim șase trăsături ale unui formator;
• putea enunța cele patru etape ale ciclului învățării;
• depista minim cinci factori care contribuie la o experiența de învățare placută.

Sesiunea 3: PROIECTAREA ACTIVITĂȚILOR DE FORMARE

Până la finalul acestei sesiuni, participanții vor:
• enunța minim trei obiective SMART pentru un curs/o sesiune de curs;
• realiza agenda unui curs;
• identifica cel puțin cinci metode de formare.

Sesiunea 4: PREZENTĂRI DE IMPACT

Până la finalul acestei sesiuni, participanții vor:
• identifica cele mai frecvente zece greșeli care se fac la realizarea și livrarea unei prezentări;
• analiza etapele de proiectare a unei prezentări;
• putea enunța minim cinci reguli de realizare a slide-urilor unei prezentări;
• identifica minim cinci reguli de verificare a logisticii utilizate în livrarea unei prezentări;
• putea prezenta minim șapte reguli de utilizare a comunicării verbale și para-verbale în livrarea unei prezentări.

Sesiunea 5: COMUNICAREA NON-VERBALĂ ÎN LIVRAREA PREZENTĂRILOR

Până la finalul acestei sesiuni, participanții vor:
• analiza cele mai importante zece reguli referitoare la comunicarea non-verbală utilizate într-o prezentare din cinci perspective (pozitie corp, mimica, gesturi, privire, vestimentație);
• interpreta comunicarea non-verbală în câteva situații oferite de formator;
• identifica semnificația culturală a minim cinci gesturi în diverse culturi.

Sesiunea 6: TEHNICI DE ACORDARE A FEEDBACK-ULUI sau CUM SĂ FACEM COMENTARII CONSTRUCTIVE

Până la finalul acestei sesiuni, participanții vor:
• identifica cele trei tipuri de feedback și a a avantajelor și dezavantajelor utilizării fiecărui tip în parte;
• putea formula un feedback de tip descriptiv asupra unui comportament dat.

Sesiunea 7: GESTIONAREA SITUAȚIILOR DIFICILE ÎN PROCESUL DE FORMARE

Până la finalul acestei sesiuni, participanții vor:
• identifica principalele situații dificile care pot apare in procesul de livrare a unui curs/unei prezentari și modalitatea de rezolvare a acestora;
• identifica minim cinci tipuri de participanți dificili și modul de abordare al acestora;
• discuta despre minim cinci modalități de motivare a participanților la cursuri.

Sesiunea 8: ASCULTARE ACTIVĂ ȘI ÎNTREBĂRI sau DE CE AVEM DOUĂ URECHI, DAR O SINGURĂ GURĂ?

Până la finalul acestei sesiuni, participanții vor:
• descoperi minim o definiție a ascultarii active;
• identifica minim cinci reguli pentru o bună ascultare activă;
• exersa ascultarea activă pe triade folosind un mini-scenariu.

Sesiunea 9: EVALUAREA PROGRAMELOR DE FORMARE

Până la finalul acestei sesiuni, participanții vor:
• putea enumera cele patru tipuri de evaluare (Kirkpatrick);
• realiza un mijloc de evaluare a unui tip de curs la alegere.

Sesiunea 10: DEFINITIVAREA PREZENTĂRILOR

Până la finalul acestei sesiuni, participanții vor:
• aplica regulile de realizare a slide-urilor unei prezentări la propria prezentare;
definitiva prezentarea aleasă spre a fi livrată și filmată.

Sesiunea 11: LIVRAREA PREZENTĂRILOR

Până la finalul acestei sesiuni, participanții vor:
• livra prezentarea în fața colegilor și a camerei de filmat;
utiliza ideile, conceptele și regulile învațate în cadrul cursului pentru a livra prezentarea aleasă.

Sesiunea 12: FEEDBACK ASUPRA PREZENTĂRILOR

Până la finalul acestei sesiuni, participanții vor:
• acorda un feedback descriptiv după fiecare prezentare în parte;
exersa acordarea de feedback folosind regulile și principiile învățate la curs.

Sesiunea 13: MODALITĂȚI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A PREZENTĂRILOR

Până la finalul acestei sesiuni, participanții vor:
• analiza elementele care le-au plăcut la prezentările colegilor și modalitățile în care ar putea utiliza aceste elemente în propriile prezentări sau în prezentările următoare.

Aplica pentru acest curs

Te rugam sa completezi formularul pentru a rezerva un loc la acest curs:

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input