94

Curs Finanţe pentru non-finanţişti

Durata: 16 ore/ 2 zile

Pretul include:

Suportul de curs in format electronic, masa de pranz, coffee break, diploma interna ProManagement.

Introducere:

Scopul acestui program de formare este de a facilita formarea şi dezvoltarea competenţelor necesare pentru înţelegerea şi utilizarea informaţiilor financiare în activitatea decizională şi pentru organizarea întregului proces în condiţii de performanţă.
În cadrul programului veţi avea posibilitatea să înţelegeţi utilitatea managementului financiar în procesul decizional.
Veţi exersa aplicarea instrumentelor de analiză financiară în previzionarea şi controlul bugetar pentru realizarea indicatorilor de performanţă şi utilizarea metodelor de diagnostic şi gestionare a riscurilor financiare.

 

Obiective:

• Inţelegerea obiectivelor companiei / departamentului din perspectiva financiară: profit, solvabilitate, lichiditate, eficienţă/eficacitate;
• Evaluarea şi folosirea informaţiei financiare;
• Conştientizarea importanţei informaţiei financiare în luarea deciziilor;
• Dezvoltarea unor instrument în activitatea managerială: decizii pe baza costurilor relevante şi bugetul flexibilizat;
• Înţelegerea diferitelor tipuri de costuri, a modului în care acestea influenţează procesul de luare a deciziilor;
• Conştientizarea rolului bugetelor şi a activităţii de bugetare;
• Alcătuirea unui buget realist;
• Descrierea principalelor instrumente şi modalităţi de evaluare a eficienţei centrelor de profit: profitabilitatea şi productivitatea

După finalizarea acestui program de formare veţi dobândi următoarele deprinderi:
 Efectuarea analizei de nevoi pentru stabilirea obiectivelor financiare ale întreprinderii/departamentului: termene de încasare versus termene de plată, obiective de dezvoltare versus profit operaţional, volumul vânzărilor la pragul de rentabilitate;
 Cunoaşterea categoriilor de participanţi în procesul decizional (top management, middle management, line management, personal operaţional) şi definirea intereselor privind fluxurile de informaţii financiare (obiective strategice, tactice şi operaţionale);
 Fundamentarea deciziilor pe baza înţelegerii şi analizei informaţiilor conţinute în situaţiile financiare (bilanţul contabil, contul de profit şi pierderi, fluxul de numerar/trezorerie) şi impactul acestor decizii asupra performanţei financiare a întreprinderii/departamentului;
 Înţelegerea şi utilizarea informaţiilor financiare privind lichiditatea – solvabilitatea – profitabilitatea organizaţiei; indicatorii financiari pe termen scurt si lung;
 Definirea politicilor de gestiune a capitalului circulant; optimizarea ciclului “Bani – Marfă – Bani”, prin controlul stocurilor, creditorilor, debitorilor;
 Managementul performanţei prin control bugetar: corelarea bugetului cu obiectivele organizaţiei, planificarea şi coordonarea procesului bugetar;

 

Metodologie

Metodele utilizate combină prezentările efectuate de formator (concepte, modele şi informaţii de actualitate) cu dezbateri, exerciţii, studii de caz, joc de rol şi lucru pe echipe, astfel încât să ofere aplicabilitate în activităţile imediate ale participanţilor.

Principiile de bază ale cursului sunt:
– Interactivitate: formatorul se va concentra pe exemple concrete şi va susţine implicarea activă a participanţilor.
– Adaptabilitate: formatorul va aborda tematica pe baza nevoilor de formare ale participanţilor, pornind de la aşteptările acestora şi utilizând feedback-ul zilnic.
– Aplicabilitate practică: în timpul trainingului participanţii vor fi puşi în situaţii concrete, oferindu-li-se posibilitatea de a decide pe baza informatiilor financiare si de a utiliza experienţa proprie în aplicarea conceptelor şi modelelor prezentate.
Intregul curs se bazeaza pe structura de joc FABRICA DE AVIOANE. Cursantii vor intelege care sunt implicatiile asupra costurilor ale activitatii lor, deciziile pe care le iau.
Care este diferenta intre a fi profitabil sau nu., careeste diferenta intre costuri directe si cele indirecte, cele care produc valoare si cele care nu aduc plus valoare companiei.

Cui se adreseaza

Acest program este dedicate acelor angajati care nu sunt de formatie finatisti. Pentru ca performanta se traduce in final in bani, orice decizie sau activitate a angajatilor influenteaza performanta baneasca a unei companii. Ca drept urmare orice angajat al unei companii ar trebui sa isi dezvolte competentele urmarite prin cursul Finante pentru non finantisti.

Agenda curs

Sesiunea 1
Grupurile implicate în procesul decizional şi fluxurile de informaţii financiare necesare
Identificarea grupurilor de interese
Stabilirea obiectivelor strategice, tactice şi operaţionale
Înţelegerea fluxurilor informaţionale
Nivelurile ierarhice şi fluxurile de informaţii financiare

Sesiunea 2
Managementul activităţii şi resurselor disponibile
Resursele disponibile pentru desfăşurarea activităţilor operaţionale
Resurse deficitare şi constrângeri în utilizarea resurselor

Sesiunea 3
Informaţii financiare în procesul decizional strategic şi operaţional privind formarea capitalului şi finanţarea activităţii pe termen scurt, mediu şi lung
Structura fluxurilor financiare
Decizii privind optimizarea fluxurilor financiare: controlul stocurilor, creditorilor, debitorilor

Sesiunea 4
Fluxul de numerar: previzionarea, optimizarea şi controlului numerarului
Planificarea şi optimizarea fluxului de numerar
Necesitatea şi utilitatea planificării fluxului de numerar

Sesiunea 5
Structura şi utilitatea rapoartelor financiare: contul de profit
Profit versus numerar
Amortizarea şi impactul deciziilor privind achiziţia mijloacelor fixe
Costul salarial şi stimularea performanţei personalului

Sesiunea 6
Structura şi utilitatea rapoartelor financiare: bilanţul contabil
Active şi pasive
Capitalul de lucru
Valoarea contabilă versus valoare de piaţă

Sesiunea 7
Indicatorii de lichiditate – solvabilitate – profitabilitate
Indicatori de lichiditate
Indicatori de solvabilitate
Indicatori de profitabilitate

Sesiunea 8
Controlul costurilor
Costuri directe şi indirecte
Costul total şi profitabilitatea produselor/serviciilor
Centre de profit/centre de cost
Marja şi adaosul comercial

Sesiunea 9
Costuri şi decizii manageriale:
Costuri variabile şi fixe
Pragul de rentabilitate
Externalizarea activităţilor

Sesiunea 10
Procesul bugetar: previziunea, monitorizarea şi execuţia bugetului
Bugetul – instrument de management
Metode de planificare bugetară: metoda incrementală, buget bază zero, bugete continuee
Metode de monitorizare bugetară: buget fix, buget flexibil
Analiza deviaţiilor bugetare şi fundamentarea deciziilor de corecţie

Sesiunea 11

Planificarea, monitorizarea şi controlul performanţelor financiare
Beneficii şi limite privind evaluarea performanţelor prin indicatori financiari

Bonus: Un voucher de 10% discount pentru al 2 lea curs achizitionat

Discount de volum:

• 7-8 participanti/ grupa - 5 % discount la pretul de lista

• 9-10 participanti/ grupa - 10 % discount la pretul de lista

• >10 participanti/ grupa - pretul se negociaza

Diploma obtinuta: Certificat Pro Management

RECOMANDARI DIN PARTEA CLIENTILOR

Microsoft-recomandation
Rec-fundatie-excel
Rec-fundatie
Recomandare-Microsoft
rec-bcr
rec-informatica-feroviara
rec-kaufland
rec-ministerul-justitiei
recomandare-acvatot
recomandare-bcr
recomandare-brd
recomandare-cez
recomandare-ejot
recomandare-hydroelectrica
recomandare-infineon
recomandare-ing
recomandare-radix
recomandare-timex
recomandare-umf
recomandare-voluntari

Aplica pentru acest curs

Contact cursuri

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input