174

Curs Expert Achizitii Publice - Autorizat ANC COR 214946

Cursul este acreditat ANC – conform standardului ocupational Expert Achizitii Publice Cod COR: 242101. Diploma este recunoscuta de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si atesta toate competentele profesionale ale ocupatiei.

Diploma va fi eliberata de catre furnizorul de formare profesionala (SC Pro Management SRL)  prin ANC – Autoritatea Nationala pentru Calificari si este recunoscuta atât la nivel naţional cât şi în statele membre ale Uniunii Europene. Pentru recunoasterea internationala a certificatelor de absolvire eliberate absolventilor dupa finalizarea cursului este necesara “apostilarea” (tari semnatare ale Conventiei de la Haga) sau “supralegalizarea” (tari nesemnatare ale Conventiei de la Haga).

Durata: 32 ore/ 4 zile

Pretul include:

Suportul de curs electronic si certificatul ANC.

Cursul este scutit de plata TVA. 

Agenda

•Componența instituțională în sistemul achizițiilor publice (MFP/ANAP, SEAP, CNSC)
•Strategia națională în domeniul achizițiilor publice aprobată prin HG 901/2015

•Noutatile legislative 2016 (HG 395/2016) – interpretarea si aplicabilitatea lor in practica prin comparatie cu vechea legislatie
•Compartimentul intern specializat în domeniul achizițiilor publice
•Strategia de contractare
•Planificarea și pregătirea realizării achiziției publice
•Planul anual – publicarea acestuia în SEAP
•Consultarea pieței
•Noile praguri valorice valabile pentru proceduri și pentru achiziția directă
•Procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru sau organizarea concursurilor de soluții
•Licitația deschisă
•Licitația restrânsă
•Negocierea competitivă
•Dialogul competitiv
•Parteneriatul pentru inovare
•Negocierea fără publicare prealabilă
•Concursul de soluții
•Procedura de atribuire aplicabilă în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice.
•Instrumente și tehnici specifice de atribuire a contractelor de achiziții publice: acordul cadru, sistemul dinamic de achiziții
•Procedura simplificată
•Documentul unic de achiziție european (DUAE). E-Certis
•Plăți directe către subcontractanții declarați
•Împărțirea pe loturi
•Criterii de calificare și selecție
•Criterii de atribuire: prețul cel mai scăzut; costul cel mai scăzut; cel mai bun raport calitate-preț, factori de evaluare
•Liste oficiale ale operatorilor economici agreați și certificarea de către organisme de drept public sau privat
•Atribuirea contractelor de achiziție publică și încheierea acordurilor-cadru
•Finalizarea procedurii de atribuire. Informarea candidaților / ofertanților
•Modificarea contractelor aflate in curs de derulare. Noțiunea de modificare substanțială a contractului
•Competențe de soluționare a litigiilor în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică
•Notificarea prealabilă
•Suspendarea procedurii de atribuire. Calea de atac împotriva deciziilor Consiliului
•Acte adiționale. Modificarea substanțială a contractului
•Soluționarea litigiilor și cai de atac
•Contestația formulată pe calea administrativ-jurisdicțională
•Contestarea pe cale judiciară. Taxa judiciară
•Termenul de contestare și efectele contestației
•Elementele contestației. Soluționarea contestației.

AUTORIZATIE ANC

COMPETENTE DOBANDITE

Analizarea legislaţiei aplicabile specifice
Acordarea consultanţei de specialitate
Planificarea achiziţiilor publice
Derularea procedurilor de atribuire
Finalizarea procedurilor de atribuire

MODEL CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

Discount de volum:

Se acorda discount-uri negociabile de volum.  Solicita oferta speciala pentru compania ta!

Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Aplica pentru acest curs

Te rugam sa completezi formularul pentru a rezerva un loc la acest curs:

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input