134

Curs Elaborarea propunerilor de finantare pentru accesarea instrumentelor/ fondurilor structurale

Durata: 32 ore/ 4 zile

Pretul include:

Suportul de curs in format electronic, masa de pranz, coffee break, diploma interna ProManagement.

Agenda curs

– Fondurile structurale şi de investiţii alocate României de către Uniunea Europeană pentru perioada 2014 – 2020;

– Analiza programelor operaţionale care beneficiază de asistenţă financiară comunitară nerambursabilă pentru perioada 2014 – 2020;

– Acţiuni/intervenţii finanţate; axele prioritare şi domeniile majore de intervenţie ale fiecărui program de finanţare şi instrumente financiare aferente fiecărui program pentru perioada 2014 – 2020;

– Analiza de nevoi şi identificarea ideilor de proiect. Stabilirea scopului şi obiectivelor specific proiectului;

– Documentele care stau la baza elaborării propunerii de finanţare (documentele, cadrul de implementare, ghidul solicitantului – condiţii generale şi specifice);

– Identificarea surselor de finanţare; prefinanţarea proiectului şi cererea de rambursare; estimarea resurselor proiectului: categorii de cheltuieli eligibile în cadrul programelor operaţionale, fundamentarea şi elaborarea bugetului proiectului;

– Analiza/Arborele problemelor – aplicaţii practice privind strategia proiectului, formularea scopului şi a obiectivelor specific proiectului, planificarea activităţilor;

– Planificarea proiectului, matricea cadru logic, indicatori de realizare şi de rezultat, evaluarea eligibilităţii solicitantului, partenerilor şi proiectului, definirea echipei de proiect;

– Tehnici şi metode de elaborare a graficului Gantt – aplicaţii practice;

– Elaborarea documentaţiei de proiect: cererea de finanţare, planul de afaceri, studiul de fezabilitate, planul de marketing;

– Elementele specifice contractului de finanţare / derulării procedurilor de achiziţii publice;

– Încheierea contractului de finanţare (obligaţii, clauze);

– Analiza de eligibilitate în raport cu sistemul de finanţare (cadrul legislativ şi reglementări specifice);

– Managementul riscurilor în proiecte – elaborarea matricei riscurilor;

– Comunicarea rezultatelor. Structura, elementele şi prevederile specifice contractelor de finanţare, acordului de parteneriat şi anexelor;

– Promovarea şi publicitatea (conform cerinţelor legislative) în cadrul proiectelor finanţate cu fonduri europene.

Bonus: Un voucher de 10% discount pentru al 2 lea curs achizitionat

Discount de volum:

• 7-8 participanti/ grupa - 5 % discount la pretul de lista

• 9-10 participanti/ grupa - 10 % discount la pretul de lista

• >10 participanti/ grupa - pretul se negociaza

Diploma obtinuta: Certificat Pro Management

RECOMANDARI DIN PARTEA CLIENTILOR

Microsoft-recomandation
Rec-fundatie-excel
Rec-fundatie
Recomandare-Microsoft
rec-bcr
rec-informatica-feroviara
rec-kaufland
rec-ministerul-justitiei
recomandare-acvatot
recomandare-bcr
recomandare-brd
recomandare-cez
recomandare-ejot
recomandare-hydroelectrica
recomandare-infineon
recomandare-ing
recomandare-radix
recomandare-timex
recomandare-umf
recomandare-voluntari

Aplica pentru acest curs

Contact cursuri

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input