134

ELABORAREA PROPUNERILOR DE FINANTARE PENTRU ACCESAREA INSTRUMENTELOR/ FONDURILOR STRUCTURALE

Elaborarea propunerilor de finantare pentru accesarea instrumentelor/ fondurilor structurale

Pret:

Durata: 4 zile  (8 ore/zi).

Program: 09.00-17.00

 

Tematica cursului:

– Fondurile structurale şi de investiţii alocate României de către Uniunea Europeană pentru perioada 2014 – 2020;

– Analiza programelor operaţionale care beneficiază de asistenţă financiară comunitară nerambursabilă pentru perioada 2014 – 2020;

– Acţiuni/intervenţii finanţate; axele prioritare şi domeniile majore de intervenţie ale fiecărui program de finanţare şi instrumente financiare aferente fiecărui program pentru perioada 2014 – 2020;

– Analiza de nevoi şi identificarea ideilor de proiect. Stabilirea scopului şi obiectivelor specific proiectului;

– Documentele care stau la baza elaborării propunerii de finanţare (documentele, cadrul de implementare, ghidul solicitantului – condiţii generale şi specifice);

– Identificarea surselor de finanţare; prefinanţarea proiectului şi cererea de rambursare; estimarea resurselor proiectului: categorii de cheltuieli eligibile în cadrul programelor operaţionale, fundamentarea şi elaborarea bugetului proiectului;

– Analiza/Arborele problemelor – aplicaţii practice privind strategia proiectului, formularea scopului şi a obiectivelor specific proiectului, planificarea activităţilor;

– Planificarea proiectului, matricea cadru logic, indicatori de realizare şi de rezultat, evaluarea eligibilităţii solicitantului, partenerilor şi proiectului, definirea echipei de proiect;

– Tehnici şi metode de elaborare a graficului Gantt – aplicaţii practice;

– Elaborarea documentaţiei de proiect: cererea de finanţare, planul de afaceri, studiul de fezabilitate, planul de marketing;

– Elementele specifice contractului de finanţare / derulării procedurilor de achiziţii publice;

– Încheierea contractului de finanţare (obligaţii, clauze);

– Analiza de eligibilitate în raport cu sistemul de finanţare (cadrul legislativ şi reglementări specifice);

– Managementul riscurilor în proiecte – elaborarea matricei riscurilor;

– Comunicarea rezultatelor. Structura, elementele şi prevederile specifice contractelor de finanţare, acordului de parteneriat şi anexelor;

– Promovarea şi publicitatea (conform cerinţelor legislative) în cadrul proiectelor finanţate cu fonduri europene.

Aplica pentru acest curs

Te rugam sa completezi formularul pentru a rezerva un loc la acest curs:

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input