172

CURS PROGRAMATOR AJUTOR COR 351201

CURS PROGRAMATOR AJUTOR COR 351201

Cursul este acreditat ANC – conform standardului ocupational Programator ajutorCOR 351201 . Diploma este recunoscuta de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si atesta toate competentele profesionale ale ocupatiei.

AGENDA

Participarea la elaborarea algoritmului programului / componentei

Codificarea structurilor algoritmului în limbajul de programare ales

Monitorizarea procesului de elaborare a programului/ aplicaţiei

Participarea la elaborarea documentaţiei programului/ componentei aplicaţiei

Identificarea datele specifice componentei / programului / aplicaţiei de testat

Executarea programului / aplicaţiei cu datele de test

Implementarea programului / aplicaţiei la beneficiar / utilizator

Întreţinerea dezvoltărilor ulterioare ale programului / aplicaţiei

Asigurarea securitatii suporturilor / dispozitivelor de stocare a programelor şi datelor de test

Asigurarea confidenţialitatii parolelor şi a datelor aplicaţiei

Efectuare salvări/ restaurări

Asigurare protecţie antivirus

Asigurarea obţinerii rezultatelor

Semnalarea beneficiarului / utilizatorului filtrele, protecţiile şi verificarea efectuata de program / aplicaţie

Eliminarea erorilor/ neconcordanţelor constatate

Instruirea beneficiarilor / utilizatorilor aplicaţiei

Acordarea asistentei tehnice

Identificarea necesarul de componente şi materiale de aprovizionat

Intocmirea lista de componente şi materiale consumabile

Constituierea stocului minim necesar

Identificarea suporturilor / dispozitivelor de stocare

Menţinerea evidenţei suporturilor / dispozitivelor de stocare

AUTORIZATIE ANC

COMPETENTE DOBANDITE

ELABORAREA PROGRAMULUI/ COMPONENTEI APLICAŢIEI SOFTWARE

TESTAREA ŞI IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI / APLICAŢIEI

ASIGURAREA SECURITĂŢII PROGRAMELOR / APLICAŢIILOR, A DATELOR DE TEST ŞI A SUPORTURILOR / DISPOZITIVELOR DE STOCARE

ASIGURAREA CORECTITUDINII REZULTATELOR OBŢINUTE DE PROGRAM / APLICAŢIE

INSTRUIREA ŞI ASISTAREA BENEFICIARILOR / UTILIZATORILOR PROGRAMULUI/ APLICAŢIEI

ASIGURAREA NECESARULUI DE COMPONENTE ŞI MATERIALE CONSUMABILE

GESTIONAREA SUPORTURILOR/ DISPOZITIVELOR DE STOCARE A PROGRAMELOR ŞI DATELOR DE TEST

IMPLEMENTARE PROGRAMULUI/COMPONENTEI/APLICATIEI SOFTWARE

ACORDAREA DE CONSULTANTA BENEFICIARILOR/UTILIZATORILOR PROGRAMULUI/APLICATIEI

MODEL CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

CONDITII DE ACCES + ACTE INSCRIERE

Inscrierea la programul de perfectionare este conditionata de absolvirea studiilor medii.
• Copie de pe actul de identitate.
• Copie de pe diploma de bacalaureat.

Aplica pentru acest curs

Te rugam sa completezi formularul pentru a rezerva un loc la acest curs:

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input