92

CURS INDICATORI DE PERFORMANŢĂ – MĂSURARE ŞI OPTIMIZARE

Curs INDICATORI DE PERFORMANŢĂ – MĂSURARE ŞI OPTIMIZARE

Durata curs: 2 zile
INTRODUCERE
Cum măsuram cât de performantă este activitatea companiei, sau a departamentelor, sau a angajaţilor noştri? Cum ştim dacă ne-am atins ţintele propuse, unde mai avem de îmbunătăţit şi de unde putem merge mai departe să dezvoltăm compania? Planificarea performanţelor de la nivelul general al companiei până la cea a fiecărui angajat este o muncă complicată, dar absolut necesară pentru o planificare strategică de succes a oricărei companii.
Cursul de faţă vă oferă câteva din micile secrete ale modului în care putem defini, analiza şi evalua performanţa unei companii, astfel încât să putem avea o mai mare certitudine privind modul în care aceasta îşi desfăşoară activitatea şi se dezvoltă.
OBIECTIVE
Cursul își propune să dezvolte abilitățile și competențele necesare pentru planificarea eficientă a performanţelor organizaţionale. Acest program de dezvoltare a competențelor de lucru în echipă vă va ajuta să :

 • înţelegeţi importanţa setării unor obiective de performanţă măsurabile şi demonstrabile;
 • definiţi corect indicatorii de performanţă la nivel de organizaţie, departament şi individual pentru fiecare angajat;
 • îmbunătăți relaţiile în cadrul echipei şi să eficientizaţi cooperarea în cadrul acestia.

METODOLOGIE
Acest program are la bază activități de colaborare în grupuri mici, precum și discuții şi analize în plen cu privire la rezultatele echipei. Programul oferă, de asemenea, exerciții interactive și studii de caz, fiecare sesiune finalizându-se cu concluzii de grup și individuale pentru dezvoltarea abilităților practicate în acea sesiune. Toate aceste concluzii pot sta la baza unui plan pentru dezvoltarea abilităților individuale care poate fi un instrument foarte util pentru manageri în a stabili și verifica acțiunile care trebuie luate după finalizarea programului.

CUI SE ADRESEAZĂ
Acest program se adresează managerilor, indiferent de nivelul ierarhic pe care aceştia se află în companie şi care doresc să îşi îmbunătăţeasca competenţele şi abilităţile de analiză şi planificare a indicatorilor de performanţă organizaţională, departamentală şi individuală a angajaţilor din echipele pe care le conduc.

AGENDA
Sesiunea 1: Spargerea gheții
Deschiderea cursului. Prezentarea participanților și a formatorilor. Instructaj protecția muncii. Așteptări și temeri. Prezentarea obiectivelor cursului.
Sesiunea 2: Fişa scorului echilibrat , obiective de performanţă
Până la finalul acestei sesiuni, participanții vor:

 • înțelege ce reprezintă fisa scorului echilibrat la nivelul companiei şi al departamentelor din care fac parte;
 • analiza şi interpreta performanţele departamentelor organizaţiei din care fac parte şi cum se influenţează acestea reciproc.

Sesiunea 3: Obiective de performanţă organizaţională
Până la finalul acestei sesiuni, participanții vor:

 • înţelege legătura dintre strategia organizaţională şi obiectivele de performanţă care să măsoare îndeplinirea ei;
 • definirea obiectivelor şi a indicatorilor de măsurare a performanţei organizaţională şi a celor operaţionale la nivel de companie.

Sesiunea 4: Obiective de performanţă departamentală
Până la finalul acestei sesiuni, participanții vor:

 • înţelege legătura dintre strategia organizaţională şi cea departamentală şi obiectivele de performanţă care să măsoare îndeplinirea ei;
 • definirea obiectivelor şi indicatorilor de performanţă deparatamentală pentru departamentele companiei în corelare cu obiectivele organizaţionale.

Sesiunea 5: Obiective de performanţă individuală
Până la finalul acestei sesiuni, participanții vor:

 • înţelege legătura dintre obiectivele organizaţionale, departamentale şi individuale la nivelul companiei;
 • defini obiective de performanţă ale posturilor principale ale companiei prin explicitarea unor indicatori de măsurare cantitativă a acestor obiective.
 • defini obiective de performanţă individuale ale angajaţilor companiei prin explicitarea unor indicatori de măsurare cantitativă a acestor obiective.
 • defini obiective de performanţă individuale ale angajaţilor companiei prin explicitarea unor indicatori de măsurare calitativă a acestor obiective.

Sesiunea 6: Recapitularea generală a cursului şi evaluarea cunoştinţelor acumulate