142

COMPETITIV INTELLIGENCE ŞI ADVOCACY

Competitiv intelligence şi Advocacy

Durata: 1 zi/ 8 ore 

 Program: 12.30-20.30

Pret de lista: 175 Euro + TVA.

TEMATICA CURSULUI

  1. Competitive intelligence noţiune, importanţă şi utilitate.

Informațiile sunt vitale atât în viața organizațiilor, cât și a indivizilor. Informația pentru business permite fructificare oprtunităților pe care ți le oferă piața. Înțelegerea utilității acestui concept pune bazele abordării stilului managerial fundamentat pe informații.

  1. Competitive intelligence în organizaţia sau compania modernă. Informaţia externă şi internă a organizaţiei sau companiei.

Utilizarea informației pentru afaceri devine unul din motoarele managementului eficient. Atât compania, cât și mediul extern, oferă informații despre eficiență, succese, eșecuri, oprtunități și amenințări. O informație obținută la timp și utilizată correct marchează diferența între profit și pierdere. Identificarea modalităților de optimizare a colectării și utilizării informațiilor ar trebui să devină o parte a culturii organizational-manageriale.

  1. Culegerea, analizarea şi valorificarea informaţiei de tip competitive intelligence.

În această secțiune ne vom familiariza cu modalitățile concrete de culegere, analizare și valorificare a informației de tip competitive intelligence. Incursiunea ne va permite înțelegerea modului în care anumite baze de date și surse de informare ne pot ajuta în managementul informațiilor pentru afaceri.

  1. Spionajul economic şi industrial. Tendinţe actuale.

Activitatea de competitive intelligence are ca și complement spionajul economic și industrial. Analiza aspectelor ce țin de esența activităților de spionaj economic ne vor ajuta să facem o corectă demarcație între o practică legală și o potențială infracțiune.

  1. Organizaţia sau compania modernă şi cybercriminalitatea.

Criminalitatea informatică poate fi legată în mod evident de practicile spionajului economic. Specificul activităților circumscrise criminalității informatice dar care pot face obiectul spionajului economic vor fi analizate pentru a putea identifica modalităție optime de contracarare a acestui fenomen.

  1. Protecţia informativă a organizaţiei sau companiei împotriva agresiunilor interne şi externe. Elemente de consultanţă de management protectiv informaţional.

Această activitate, care în sfera militară se numește “protecție internă sau contraspionaj”, poate fi aplicată cu foarte mult success și organizației economice.  Translatarea conceptuală și adaptarea instrumentelor specific va fi realizată pe baza unor analize comparative.

  1. Advocacy în societatea contemporană.

Informația și materializarea acesteia pot fi utilizate în campaniile de loby și advocacy. Vor fi prezentate principalele tendințe legate de cele două concept – loby și advocacy.

  1. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de advocacy.

Organizarea unei campanii de advocacy presupune apelarea la instrumente manageriale, sociologice și de psihologie organizațională. Cunoașterea aprofundată a acestora va permite o combinare eficientă în vederea proiectării și derulării unei campanii productive de advocacy.

  1. Etica activităţii de advocacy.

Considerată o piatră de hotar în mediul specialiștilor, etica în materie de advocacy devine esențială atunci când în derularea unor campanii la intervale diferite de timp, pentru entități cu interese antagonice. Firma de advocacy utilizează informații și conexiuni din campaniile anterioare pentru succesul celor viitoare. Este etic să lăudăm sau să blamăm exagerat doar pentru atingerea unui scop?

  1. Studii de caz.

Aplica pentru acest curs

Te rugam sa completezi formularul pentru a rezerva un loc la acest curs:

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input