178

AUTOCAD 2D & 3D

OPERATOR IN DOMENIUL PROIECTARII ASISTATE DE CALCULATOR AUTOCAD 2D & 3DCOR 351104

Pret: 350 Euro
Cursul este scutit de plata TVA.
Pretul include suportul de curs in format electronic, certificatul ANC si diploma interna Pro Management.
Durata: 48 ore
Program: Luni, Joi si Vineri: 17.00 – 21.00.

Cursul este acreditat ANC – conform standardului ocupational Operator in domeniul proiectarii asistate pe calculator Cod COR: 351104. Diploma este recunoscuta de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si atesta toate competentele profesionale ale ocupatiei.

 

Diploma va fi eliberata de catre furnizorul de formare profesionala (SC Pro Management SRL)  prin ANC – Autoritatea Nationala pentru Calificari si este recunoscuta atât la nivel naţional cât şi în statele membre ale Uniunii Europene. Pentru recunoasterea internationala a certificatelor de absolvire eliberate absolventilor dupa finalizarea cursului este necesara “apostilarea” (tari semnatare ale Conventiei de la Haga) sau “supralegalizarea” (tari nesemnatare ale Conventiei de la Haga).

Trainer: Ionut Ghionea

AGENDA

Partea I. AutoCAD 2D:
Obiective: Cursanţii deprind principalele abilităţi de realizare a desenelor tehnice, vor primi sau îşi vor reaminti noţiuni de desen tehnic industrial, vor cunoaşte interfaţa programului şi cele mai importante comenzi de desenare, vor realiza proiecţii 2D (vederi şi secţiuni), vor cota desenele de execuţie şi vor afla modalităţile de tipărire ale acestora.
1. Prezentare generalã a programului AutoCAD
2. Interfata utilizator, zone de ecran, menu-uri disponibile, facilităti oferite
3. Prezentare generală a setului de comenzi AutoCAD 2D, conventii si sintaxe
4. Crearea fisierelor sablon si a layer-elor
5. Posibilitãti de vizualizare în AutoCAD
6. Metode de lucru în coordonate absolute, relative si polare, sisteme de coordonate
7. Comenzi de desenare în AutoCAD
8. Extragerea informatiilor din desen
9. Comenzi si posibilitãti de modificare a desenelor
10. Scrierea si editarea obiectelor de tip text în cadrul desenelor
11. Introducerea cotelor în cadrul desenelor
12. Definirea si inserarea blocurilor
13. Tipãrirea desenelor sub AutoCAD
14. Aplicaţii rezolvate şi propuse
Partea a II-a. AutoCAD 3D:
Obiective: Cursanţii deprind principalele abilităţi de creare a modelelor solide tridimensionale, vor primi sau reaminti noţiuni de desen tehnic industrial, în special de reprezentare izometrică, vor cunoaşte cele mai importante comenzi de modelare şi editare 3D, vor realiza proiecţii izometrice (vederi şi secţiuni), vor crea ansambluri de piese.
1. Sisteme de coordonate in spatiul bidimensional si tridimensional.
2. Posibilitati de vizualizare in spatiul tridimensional
3. Constructii tridimensionale liniare
4. Utilizarea filtrelor de coordonate in spatiul tridimensional
5. Modelarea si editarea solidelor (prin extrudare, revolutie, de formă complexă)
6. Determinarea coordonatelor punctelor de pe o curba de intersectie a două solide
7. Crearea automata a vederilor si sectiunilor
8. Crearea si gestionarea ansamblurilor
9. Aplicaţii rezolvate şi propuse

AUTORIZATIE ANC

COMPETENTE DOBANDITE

ELABORARE DE SOLUTII SI SERVICII CAD
REALIZAREA DE DESENE 2D SPECIFICE DOMENIULUI DE ACTIVITATE INTR-O APLICATIE DE TIP CAD
REALIZAREA DE DESENE 3D SPECIFICE DOMENIULUI DE ACTIVITATE INTR-O APLICATIE DE TIP CAD
TRANSPUNEREA DESENELOR CAD PE UN SUPORT ADECVAT
UTILIZAREA ELEMENTELOR STANDARDIZATE IN DESENUL TEHNIC
REALIZAREA DE PROIECTE COMPLEXE UTILIZAND REPREZENTARI GRAFICE/DATE DIN FISIERE EXTERNE
ACORDAREA DE CONSULTANTA UTILIZATORILOR APLICATIEI CAD

MODEL CERTIFICAT DE ABSOLVIRE

CONDITII DE ACCES + ACTE INSCRIERE

Inscrierea la programul de perfectionare este conditionata de absolvirea studiilor medii.
• Copie de pe actul de identitate.
• Copie de pe diploma de bacalaureat.

Aplica pentru acest curs

Te rugam sa completezi formularul pentru a rezerva un loc la acest curs:

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input