Cursuri Java

Cursuri Programare Java

Cursurile sunt acreditate ANC – Programator ajutor – COR 351201

Cursurile sunt scutite de plata TVA.

Pretul include suportul de curs in format electronic, masa de pranz, coffee breaks si certificatul ANC.

Diploma este recunoscuta de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si atesta toate competentele profesionale ale ocupatiei.

Informatii despre cursurile disponibile

Cod Descriere Durata Pret (scutit de plata TVA) Data urmatorului curs
Java 1 Limbajul JAVA: Nivel Incepator – Mediu 40 ore 480 EURO 03.09.2018
Java 2 Limbajul JAVA: Nivel Mediu – Avansat 40 ore 480 EURO N/A
Java 3 Design Patterns 24 ore 500 EURO N/A
Java 4 Java WebServices 32 ore 410 EURO N/A
Agenda curs Limbajul JAVA – Nivel Incepator - Mediu

Limbajul JAVA –Nivel Incepator si Mediu

 

1.Programare orientata pe obiecte – principii de baza
Conceptul de clasa; conceptul de obiect
Avantaje specifice
Constructia obiectelor: constructori / destructori
Mostenire
Compunere
Vizibilitate
Polimorfism
Clase abstracte; metode abstracte
Tipuri generice
Limbaje “strongly typed” / limbaje “weakly typed”

 

2. Fundamentele limbajului Java
Tipuri primitive de date
Variabile; declararea variabilelor
Instructiuni; cuvinte-cheie
Cuvinte-cheie de modificare (Modifiers)
Transmiterea argumentelor
Operatori
Conversii de date
Tablouri, stringuri
Blocuri si Statement-uri
Tratarea exceptiilor
Clase si obiecte, gestionarea dinamica a memoriei
Initializare si clean-up (garbage collector, initializarea membrilor)
Interfete
Java Beans
Lucrul cu colectii de obiecte
Fire de executie (threads); sincronizare
Stream-uri, operatii de I/O, new I/O, serializarea obiectelor

 

3. Java New IO API
Java new I/O (NIO): generalitati
Citirea datelor
Scrierea datelor
Copierea directa a fisierelor
Citirea si scrierea din / in mai multe buffere simultan
Fisiere mapate in memorie
Operatiuni I/O neblocante – generalitati
Multiplexarea operatiunilor I/O – generalitati

 

4. Java logging
Java logging
log4j

 

5. Securitate Java
Conceptul de “sandbox”
Elemente de securitate implicite ale limbajului Java
Java Cryptography Extension (JCE)

 

6. Accesul la baze de date folosind JDBC
Baze de date relationale: generalitati
Notiuni generale de SQL
Conectarea la o baza de date folosind JDBC: Connection, Statement, ResultSet
Maparea tipurilor de date SQL / Java
Inserarea / stergerea / modificarea datelor
Parametrizarea unui query
Folosirea tranzactiilor
Framework-uri de acces la baza de date (Hibernate)

 

7. JEE
Modelul JEE; tiers (presentation, Web, business, data)
Notiuni de HTML
Formulare; GET versus POST
Notiuni de Javascript
Protocolul HTTP; reqest, response, headers
Servlets
Preluarea informatiilor: Interfetele HttpServletRequest si HttpSession
Trimiterea de informatii catre client: HttpServletResponse
Trimiterea de alte informatii decit HTML: content type
Internationalizare (entitati HTML)
Cooperarea intre servlet-i
Java Server Pages (JSP)
Tag-uri JSP standard
JSP Beans
Combinarea de servlets si pagini JSP
Tag-uri personalizate (custom tags)
Tipuri de tag-uri personalizate
Definirea si utilizarea tag-urilor personalizate
Cooperarea intre tag-uri (partajarea de obiecte)

 

8. Aplicatii applet-uri si instrumente de lucru cu ferestre
AWT
Componente Swing de baza: descriere generala
Thread-uri Swing
Crearea unui program Swing
Layout; Layout managers
Evenimente

 

9. Internationalizare
Definitii, generalitati; concepte generale
Clasa java.util.Locale
Fisiere de proprietati
Clasa java.util.ResourceBundle

 

10. Standarde de scriere a codului si de documentare
Standarde de formatare a codului: conventii de denumire, conventii de aliniere
JavaDoc; generare de documentatie pornind de la comentariile JavaDoc

 

11. Design patterns
Definitii; deosebiri intre design patterns si algoritmi
Pattern-uri de creatie
Pattern-uri structurale
Pattern-uri de comportament

Agenda curs Limbajul JAVA – Nivel Mediu - Avansat

Limbajul JAVA – nivel Mediu si Avansat

 

1. Java API for XML Processing.doc
XML – introducere
Fisierul Data Type Definition
XML Schema
JAXP – generalitati
SAX
DOM
XSLT
Documente XSL

2. Java Beans
Generalitati
Evenimente
Serializare

3. Enterprise Java Beans
Generalitati
Interfetele Home, Remote si Local
Entity Beans
Session Beans
Message Driven Beans
Java Messagind API (JMS)
EJB 3 – Adnotari
EJB 3 – Session beans
EJB3 – Declararea unui entity bean
EJB3 – Obiecte Embeddable
EJB3 – Relatii intre entitati
EJB3 – Mostenirea in cazul Entity Beans
EJB3 – Metode callback
EJB3 – Utilizarea de resurse externe
EJB 3 – Injectarea de referinte la alte bean-uri

 

4. Struts
MVC – concepte
Arhitectura Struts: view, controler, model
Configurare Struts
Action Forward, Action Mappings
Action Form
Tag-uri JSP specifice
Struts 2: comparatie cu Struts 1
Struts 2 – ciclul de procesare al unui request
Obiectele Interceptor
Obiectele de tip Action
Validarea in Struts2
Limbajul OGNL ( Object Graph Notation Language )

 

5. Java Server Faces
Generalitati
Structura JSF
Fisiere de configurare JSF
Componente JSF
Evenimente si listener-i
Ciclul de viata al unei cereri in JSF
Structura unei pagini JSF
JSF Expression Language
Internationalizare

 

6. Web Services
Java API for XML Registries (JAXR) – generalitati
JAXR – Gasirea unui serviciu intr-un registry
JAX-RPC: Generalitati
JAX-RPC: Implementare
WSDL
Web Services

Agenda curs Design Patterns

Design Patterns

 

Capitolul 1: Introducere

1. Ce este un design pattern?

2. De ce se studiaza design pattern-urile

3. Istoria design pattern-urilor

4. Catalogarea design pattern-urilor

5. Pattern-urile prezentate in acest curs

6. „Teme” de design patterns

Capitolul 2: Pattern-ul Singleton

1. Prezentare generala

2. Implementarea Java

3. Exemplu de Java API

Capitolul 3: Pattern-ul Composite

1. Prezentare generala

2. Structura

3. Implementarea Java

4. Exemplu de Java API

5. Exemplu de cod sursa Java

Capitolul 4: Pattern-ul Factory Method

1. Prezentare generala

2. Structura

3. Implementarea Java

4. Exemplu de Java API

5. Exemplu de cod sursa Java

Capitolul 5: Pattern-ul Observer

1. Prezentare generala

2. Structura

3. Implementarea Java

4. Exemplu de Java API

5. Exemplu de cod sursa Java

Capitolul 6: Pattern-ul Template Method

1. Prezentare generala

2. Structura

3. Implementarea Java

4. Exemplu de Java API

5. Exemplu de cod sursa Java

Capitolul 7: Pattern-ul Iterator

1. Prezentare generala

2. Structura

3. Implementarea Java

4. Exemplu de Java API

5. Exemplu de cod sursa Java

Capitolul 8: Pattern-ul Strategy

1. Prezentare generala

2. Structura

3. Implementarea Java

4. Exemplu de Java API

5. Exemplu de cod sursa Java

Capitolul 9: Alte pattern-uri creationale

1. Pattern-ul Abstract Factory

2. Pattern-ul Prototype

3. Pattern-ul Builder

4. Pattern-uri creationale – Sumar

Capitolul 10: Alte pattern-uri structurale

1. Pattern-ul Adapter

2. Pattern-ul Bridge

3. Pattern-ul Decorator

4. Pattern-uri structurale – Sumar

Capitolul 11: Alte pattern-uri comportamentale

1. Pattern-ul Memento

2. Pattern-ul Chain of Responsibility

3. Pattern-ul Visitor

4. Pattern-uri comportamentale – Sumar

Agenda curs Java WebServices

Java WebServices

 

Web Services Overview

Interoperable applications with SOA

• Designing an SOA integration architecture

• Evaluating alternatives to SOA

 

Implementing SOA with web services

• Core technologies: HTTP, XML, SOAP, WSDL, JSON

• What SOA does not provide

 

XML Processing in Java

 

XML essentials

• XML syntax and namespaces

• Describing XML with schema

 

Interacting with XML from Java

• Marshaling and unmarshaling with JAXB

• Customizing XML to Java bindings

 

Defining SOAP Messages with WSDL

 

Structure of SOAP messages

• Role of SOAP in web services

• Operations, messages and faults

 

Anatomy of a WSDL document

• Defining the interfaces of a web service

• Specifying implementation

 

Generating WSDL-First Web Services

 

Architecting a web service

• Designing a service endpoint

• Specifying protocol of message interchange

• Preserving flexibility and extensibility

 

Importing a WSDL document

• Building interoperable applications by conforming to Web Services Interoperability

(WSI) standards

• Implementing a web service end point using JAX-WS

 

Customizing JAX-WS web services

• Deploying a web service WAR file

• Intercepting traffic between web services and clients

• Optimizing message transmission

 

Exposing Plain Old Java Objects(POJOs) as Web Services

 

Implementing code-first web services

• Choosing between WSDL-first and code-first web services

• Preserving maintainability with proxies and adapters

 

Designing reliable and scalable services

• Creating highly parallel web services

• Bulletproofing multithreaded web services

 

Improving generated WSDL

• Annotating Java services

• Deploying end points

 

Implementing Web Service Clients in Java

Generating client code from WSDL

• Accessing web services through their WSDL

• Customizing generated source files with JAX-WS

 

Synchronous, polling and asynchronous services

• Designing and creating one-way services and clients

• Interception and modifying SOAP messages

 

Providing Server-Side Support for Mobile and Ajax Clients

 

Stateless processing of XML requests

• Building RESTful web services using JAX-RS

• Providing client-side interactivity

 

Lightweight clients

• Invoking web services with the Dispatch API

• Processing received XML messages

 

Securing Web Services

 

Authenticating and authorizing clients

• Limiting access to web services and methods

• Providing authentication information to web services

 

Message-level security

• Transport security vs. end-to-end security

• Turning on WS-Security

Verifica data de incepere a cursului dorit si rezerva online un loc la curs.
X