Curs Programator sistem informatic

Curs Programator sistem informatic – COR 251204

Pret: 1.200 Euro
Cursul este scutit de plata TVA.
Pentru cursurile acreditate ANC nu se aplica TVA la taxa de inscrierea (legea 571/2003 actualizata, art. 141, lit. f)
Pretul include suportul de curs in format electronic, certificatul ANC si diploma oficiala Microsoft aferenta fiecarui curs.
Durata: 120 ore
Program: Luni – Vineri 09.00 – 17.00
Cursul este acreditat ANC – conform standardului ocupational Programator de sistem informatic Cod COR 251204. Diploma este recunoscuta de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si atesta toate competentele profesionale ale ocupatiei.
Cursul Programator de sistem informatic are in structura cursurile oficiale Microsoft MOC 20761, MOC 20762 si MOC 20764.

Agenda

Agenda curs MOC 20761: Querying Data with Transact-SQL
Module 1: Introduction to Microsoft SQL Server 2016
Module 2: Introduction to T-SQL Querying
Module 3: Writing SELECT Queries
Module 4: Querying Multiple Tables
Module 5: Sorting and Filtering Data
Module 6: Working with SQL Server 2016 Data Types
Module 7: Using DML to Modify Data
Module 8: Using Built-In Functions
Module 9: Grouping and Aggregating Data
Module 10: Using Subqueries
Module 11: Using Set Operators
Agenda curs MOC 20762: Developing SQL Databases
Module 1: Introduction to Database Development
Module 2: Designing and Implementing Tables
Module 3: Advanced Table Designs
Module 4: Ensuring Data Integrity through Constraints
Module 5: Introduction to Indexes
Module 6: Designing Optimized Index Strategies
Module 7: Columnstore Indexes
Module 8: Designing and Implementing Views
Module 9: Designing and Implementing Stored Procedures
Module 10: Designing and Implementing User-Defined Functions
Module 11: Responding to Data Manipulation via Triggers
Module 12: Using In-Memory Tables
Module 13: Implementing Managed Code in SQL Server
Agenda curs MOC 20764: Administering a SQL Database Infrastructure
Module 1: SQL Server Security
Module 2: Assigning Server and Database Roles
Module 3: Authorizing Users to Access Resources
Module 4: Protecting Data with Encryption and Auditing
Module 5: Recovery Models and Backup Strategies
Module 6: Backing Up SQL Server Databases
Module 7: Restoring SQL Server 2016 Databases
Module 8: Automating SQL Server Management
Module 9: Configuring Security for SQL Server Agent
Module 10: Monitoring SQL Server with Alerts and Notifications
Module 11: Introduction to Managing SQL Server by using PowerShell
Module 12: Tracing Access to SQL Server with Extended events
Module 13: Monitoring SQL Server
Module 14: Troubleshooting SQL Server
Module 15: Importing and Exporting Data

Autorizatie ANC
Competente dobandite

PROIECTAREA PROGRAMULUI/COMPONENTEI/APLICATIEI SOFTWARE
ELABORAREA PROGRAMULUI/COMPONENTEI/APLICATIEI SOFTWARE
TESTAREA PROGRAMULUI/COMPONENTEI/APLICATIEI SOFTWARE
ASIGURAREA CORECTITUDINII REZULTATELOR OBTINUTE
ASIGURAREA SECURITATII PROGRAMELOR/COMPONENTEI/APLICATIEI SOFTWARE, A DATELOR DE TEST SI A SUPORTURILOR/DISPOZITIVELOR DE STOCARE

IMPLEMENTARE PROGRAMULUI/COMPONENTEI/APLICATIEI SOFTWARE

ACORDAREA DE CONSULTANTA BENEFICIARILOR/UTILIZATORILOR PROGRAMULUI/APLICATIEI

Model certificat de absolvire
Conditii de acces + Acte inscriere

Inscrierea la programul de perfectionare este conditionata de absolvirea studiilor superioare sau facultate in curs (nivel licenta sau master).
• Copie de pe actul de identitate
• Copie de pe ultimul act de studiu, foaia matricola sau adeverinta de absolvire

Verifica data de incepere a cursului dorit si rezerva online un loc sau trimite o cerere de rezervare pentru un curs care nu are stabilita urmatoarea data de incepere.
X