Curs Operator introducere, validare si prelucrare date

Operator introducere, validare si prelucrare date – COR 411301

Pret: 400 Ron.
Cursul este scutit de plata TVA.
Pretul include suportul de curs electronic si certificatul ANC.
Durata: 40 ore
Program: Luni, Miercuri, Vineri 18.30 – 20.30
Data de incepere:
Cursul este acreditat ANC – conform standardului ocupational Operator introducere, validare si prelucare date, Cod COR: 2411301. Diploma este recunoscuta de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si atesta toate competentele profesionale ale ocupatiei.

Diploma va fi eliberata de catre furnizorul de formare profesionala (SC Pro Management SRL)  prin ANC – Autoritatea Nationala pentru Calificari si este recunoscuta atât la nivel naţional cât şi în statele membre ale Uniunii Europene. Pentru recunoasterea internationala a certificatelor de absolvire eliberate absolventilor dupa finalizarea cursului este necesara “apostilarea” (tari semnatare ale Conventiei de la Haga) sau “supralegalizarea” (tari nesemnatare ale Conventiei de la Haga).
Utilizarea aplicatiilor Microsoft Office: Word, Excel, Access.
Cursul este sustinut de traineri autorizati Microsoft, cu o vasta experienta in predarea cursurilor din suita Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook).

Agenda

Modulul 1 – Gestionarea interfeței cu utilizatorul
Modulul 2 – Gestionarea directoarelor și fișierelor
Modulul 3 – Realizarea și prelucrarea documentelor
Modulul 4 – Realizarea și prelucrarea registrelor de calcul tabelar
Modulul 5 – Internet și poștă electronică

Autorizatie ANC
Competente dobandite

Gestionarea suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor/ documentelor
Utilizarea echipamentelor periferice
Asigurarea securităţii datelor/ documentelor
Introducerea datelor
Prelucrarea datelor
Transpunerea datelor pe suport

Model certificat de absolvire
Conditii de acces + Acte inscriere

Inscrierea la programul de  perfectionare este conditionata de absolvirea studiilor superioare.

  • Copie de pe actul de identitate
  • Copie de pe ultimul act de studiu, foaia matricola sau adeverinta de absolvire
Verifica data de incepere a cursului dorit si rezerva online un loc la curs.
X