Curs Operator introducere, validare si prelucrare date

Operator introducere, validare si prelucrare date – COR 411301

Pret: 400 Ron.
Cursul este scutit de plata TVA.
Pretul include suportul de curs electronic si certificatul ANC.
Durata: 40 ore
Program: Luni, Miercuri, Vineri 18.30 – 20.30
Data de incepere:
Cursul este acreditat ANC – conform standardului ocupational Operator introducere, validare si prelucare date, Cod COR: 2411301. Diploma este recunoscuta de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si atesta toate competentele profesionale ale ocupatiei.
Utilizarea aplicatiilor Microsoft Office: Word, Excel, Access.
Cursul este sustinut de traineri autorizati Microsoft, cu o vasta experienta in predarea cursurilor din suita Microsoft Office (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook).

Agenda

Modulul 1 – Gestionarea interfeței cu utilizatorul
Modulul 2 – Gestionarea directoarelor și fișierelor
Modulul 3 – Realizarea și prelucrarea documentelor
Modulul 4 – Realizarea și prelucrarea registrelor de calcul tabelar
Modulul 5 – Internet și poștă electronică

Autorizatie ANC
Competente dobandite

Gestionarea suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor/ documentelor
Utilizarea echipamentelor periferice
Asigurarea securităţii datelor/ documentelor
Introducerea datelor
Prelucrarea datelor
Transpunerea datelor pe suport

Model certificat de absolvire
Conditii de acces + Acte inscriere

Inscrierea la programul de  perfectionare este conditionata de absolvirea studiilor superioare.

  • Copie de pe actul de identitate
  • Copie de pe ultimul act de studiu, foaia matricola sau adeverinta de absolvire
Verifica data de incepere a cursului dorit si rezerva online un loc sau trimite o cerere de rezervare pentru un curs care nu are stabilita urmatoarea data de incepere.
X