Curs Expert prevenire şi combatere a corupţiei

Curs Expert prevenire şi combatere a corupţiei

Pret: 690 Ron

Pretul include: suportul de curs

Durata: 1 zi;

Program: 12.30-08.30

Trainer: Mihail Marcoci

Agenda

Elemente ale comunicării oficiale şi interpersonale în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei
Specificul pregătirii profesionale în materia prevenirii şi combaterii corupţiei
Analiza şi prelucrarea datelor care privesc prevenirea şi combaterea corupţiei
Tehnica elaborării documentelor de specialitate referitoare la prevenirea şi combaterea corupţiei
Planificarea activităţilor expertului prevenirea şi combaterea corupţiei
Managementul prevenirii, descoperirii şi combaterii faptelor de corupţie
Specificul acordării consultanţei de specialitate anticorupţie
Instruirea anticorupţie a grupurilor ţintă
Managementul aplicării procedurilor proprii privind prevenirea şi sancţionarea corupţiei
Elaborarea strategiei de prevenire şi sancţionare a actelor de corupţie în domeniul achiziţiilor publice

Competente dobandite
  • Elaborarea documentelor de specialitate
  • Planificarea activităţii proprii
  • Identificarea posibilităţilor de prevenire, descoperire şi sancţionare a faptelor de corupţie în cadrul societăţii
  • Acordarea consultanţei de specialitate
  • Instruirea grupurilor ţintă
  • Aplicarea procedurilor specifice pentru prevenirea corupţiei
  • Elaborarea strategiei de prevenire a faptelor de corupţie în sistemul achiziţiilor publice

 

Model certificat de absolvire
Conditii de acces + Acte inscriere

Inscrierea la programul de  perfectionare este conditionata de absolvirea studiilor superioare.

  • Copie de pe actul de identitate
  • Copie de pe ultimul act de studiu, foaia matricola sau adeverinta de absolvire
Verifica data de incepere a cursului dorit si rezerva online un loc sau trimite o cerere de rezervare pentru un curs care nu are stabilita urmatoarea data de incepere.
X