Curs D P O – Operator prelucrare date (G D P R)

Curs D P O – Operator prelucrare date (G D P R)

Data de incepere: 13.11.2017.

Durata curs: 3 zile ( 4h/zi ).

Program:  17.00-21.00.

Pret de lista : 350 Euro/pers. + TVA.

Pret promotional: 290 Euro/pers. + TVA.

Protecţia datelor personale a devenit una din preocupările fundamentale ale Uniunii Europene şi organismelor sale în contextul digitalizării tuturor proceselor economice. Datele personale au devenit atât o componentă a patrimoniului individului cât şi o valoare economică cu reprezentare bănească. În acest context , devine esenţial ca această valoare să nu poată face obiectul unei tranzacţii comerciale fără consimţământul titularului.

Obiectivele cursului:

 1. Cunoaşterea şi înţelegerea instituţiilor juridice aplicabile în domeniul protecţiei datelor personale;
 2. Facilitarea aplicării instrumentarului procedural incident în materia protecţiei datelor personale;
 3. Optimizarea capacităţii de reacţie la incidente de securitate cu date personale;
 4. Dezvolatrea abilităţilor de a crea şi adapta proceduri în materia protecţiei datelor personale la nivelul organizaţiei.

Metodologia cursului:

În cadru cursului vor fi utilizate următoarele metode de învăţare:

 1. Prelegere;
 2. Prelegere interactivă;
 3. Expunere multimedia;
 4. Demonstraţie;
 5. Exemplificare;
 6. Problematizare interactivă.

Cui se adresează?

 • Cursul se adresează atât specialiştilor în domeniul protecţiei datelor personale cât şi celor care îşi doresc sa activeze pe viitor profesii legate de această problematică ori celor care sunt interesaţi doar de lărgirea propriului orizont de cunoaştere;
 • Profesioniști care servesc o organizație corporativă europeană sau o organizație globală;
 • Multinaționale cu interese de afaceri sau de politică în Europa;
 • Manageri europeni pentru confidențialitatea corporațiilor, ofițeri responsabili cu respectarea legislației și gestionari de risc;
 • Membrii personalului care servesc sau susțin o echipă de confidențialitate sau de conformitate și care au nevoie să atingă un nivel consistent al educației privind confidențialitatea;
 • Profesioniști de confidențialitate la nivel intermediar sau care se pregatesc pentru profesia de ofiter confidențialitate a datelor cu character personal;
 • Profesioniști în managementul informațiilor în domeniul serviciilor financiare europene, al asistenței medicale sau al Industriei de telecomunicații care încearcă să-și lărgească experiența in domeniul de aplicare al confidențialității ;
 • Profesioniști în domeniul securității informațiilor ;
 • Auditori de informații și profesioniști în domeniul guvernării IT.

Mecanisme de protecție a datelor personale. Instituția responsabilului  cu protecția datelor cu caracter personal conform Regulamentului 679/2016  al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

 1. Aplicarea pricipiilor incidente în materia protecției datelor personale;
 2. Categoriile speciale de date cu caracter personal;
 3. Modalități de asigurare a respectării drepturilor persoanelor ale căror date fac obiectul prelucrării;
 4. Responsabilitatea operatorilor și persoanelor împuternicite de operatori
 5. Securizarea datelor cu caracter personal,
 6. Instituția responsabilului cu protecția datelor. Conduită profesională și certificare;
 7. Transferul datelor personale către state și organizații internaționale;
 8. Rolul și locul autorităților de supraveghere independente în materia prelucrării datelor cu caracter personal;
 9. Managementul cooperării între autoritatea de supraveghere principală și celelalte autorități;
 10. Abateri profesionale, mecanisme de instituire a răspunderii și sancțiuni în materia prelucrării datelor personale;
 11. Studii de caz.
Verifica data de incepere a cursului dorit si rezerva online un loc sau trimite o cerere de rezervare pentru un curs care nu are stabilita urmatoarea data de incepere.
X